SamenDoen is per 9 september 2019 op zoek naar een ondernemende combinatiefunctionaris sport (16 uur per week).

Kerntaken

  • Organisatie van sport na school (Doe mee! activiteiten) in samenwerking met collega’s van cultuur na school.
  • Coördinator van sportactiviteiten op de kinderopvang (incl. peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang).
  • Het onderhouden van contact met relevante samenwerkingspartners zoals gemeente, kinderopvang, scholen en sportverenigingen en –instellingen, workshopleiders en het verbinden van deze werelden aan elkaar.

Voor meer informatie: Vacature Combinatiefunctionaris Sport