Wat is een burgerinitiatief?

Wij komen in Leerdam regelmatig mensen tegen waar het enthousiasme vanaf spat. Ze lopen over van creatieve ideeën en sommigen zijn zeer actief in allerlei netwerken.

Zou het niet geweldig zijn als u een initiatief op gang kunt brengen dat een heel eigen leven gaat leiden? Waarbij mensen actief worden en gaan samenwerken?

Zo’n burgerinitiatief kan individueel opgestart worden of als groep. Een voorwaarde is dat het initiatief een bijdrage levert aan de (lokale) samenleving. Denk hierbij aan ondersteuning van medeburgers, de leefbaarheid van de buurt of de sociale cohesie.

U heeft een plan, maar hoe nu verder? Samen met u kunnen wij het idee verder vormgeven en ontwikkelen. Indien gewenst zoeken we contact met samenwerkingspartners. Tevens bieden wij begeleiding bij het aanvragen van subsidie en/of sponsoring.

Er zijn verschillende partijen die een rol kunnen spelen bij het stimuleren en ondersteunen van burgerinitiatieven. De gemeente speelt hierin ook een belangrijke rol en steunt, na beoordeling, een goed initiatief met subsidie.

Sponsoring kan ook een optie zijn. Samen kijken we wat de beste mogelijkheid is om van uw initiatief een succes te maken!

SamenDoen denkt met u mee, legt contacten en helpt u vooruit. Neem contact op met onze Adviseur Burgerinitiatieven voor het maken van een afspraak.

Koffiemoment
Als de Voedselbank op donderdagmiddag haar deuren opent is er voortaan een ‘Koffiemoment’ voor de (oud) deelnemers. Dit moment zorgt voor ontspanning en ontmoeting. Het ‘koffiemoment’ draait op een groep vrijwilligers en is nog in de opstartfase. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de behoefte en ontwikkeling en mogelijk komen er nog aanpassingen.

SPES BONA
De kern van het burgerinitiatief Spes Bona is het bieden van zelfstandige huisvesting voor mensen met een zorgbehoefte en mensen die voor en met elkaar veilig willen wonen. Op dit moment wordt er onderzocht of er behoefte/draagkracht is voor dit initiatief.

Fietsmaatjes
Het concept is dat een vrijwilliger en een gast een fietstochtjes maken op een duofiets. De gasten kunnen mensen zijn met een beperking in bewegen, cognitie, zien of horen.  Dit concept zal in samenwerking met ‘Fietsmaatjes in Leerdam’ opgezet worden.