Heeft u vragen op het gebied van uw woonsituatie, welzijn, zorg of financiën? Door er over te praten met uw vrienden of familie lukt het vaak om een oplossing te vinden. Komt u er zelf niet uit? Dan helpen wij u graag verder.

Onze Adviseur Cliëntondersteuning neemt graag de tijd voor u. Soms bent u geholpen met informatie en advies en is uw vraag direct beantwoord. Is dat niet zo, dan maakt ze een afspraak met u voor een huisbezoek. Ze bespreekt wat uw vraag precies is en wat er nodig is om zelf vooruit te komen.

Samen wordt er gekeken welke mensen uit uw eigen omgeving met u mee kunnen denken over een oplossing. En bijvoorbeeld ook, welke activiteiten er worden georganiseerd die u mogelijk verder helpen. Is de oplossing nog niet gevonden? Dan zorgt ze voor professionele ondersteuning die goed bij u past. Ze denkt met u mee als het gaat om:

  • Voorzieningen en regelingen voor wonen, zorg en welzijn; in het oerwoud van de zorg is het lastig de juiste weg te vinden. Door ons specialistisch netwerk met samenwerkingspartners kunnen wij voor u de juiste route uitzetten.
  • Wetgeving voor ouderen en gehandicapten; u kunt hierbij denken aan bijv.: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: voor aanvragen PGB/hulpmiddelen/dagbesteding ect., Zorgverzekerings Wet: voor verpleging en persoonlijke verzorging thuis, de Wet Langdurige Zorg: interne zorg via een instelling. Stel uw vraag aan ons, wij helpen u graag op weg.

Financiën en het invullen van formulieren; komt u er zelf niet meer uit? Onze vrijwilligers en/of medewerkers helpen u om weer overzicht te krijgen in uw financiën. Ook bieden wij hulp bij schuldenproblematiek. U krijgt de juiste handvatten om weer verder te kunnen.

  • Huishoudelijke hulp; als het zelf niet meer lukt, kijken we samen met u naar een passende oplossing. Dit kan zijn, door het inschakelen van een vrijwilliger uit uw of ons netwerk of het aanvragen van huishoudelijke hulp via de gemeente.
  • Verzorgende/verpleegkundige hulp; heeft u verzorgende hulp nodig omdat u bijv. uit het ziekenhuis komt? Dan zoeken we in uw eigen netwerk of in ons netwerk van samenwerkingspartners naar de juiste invulling hiervoor.
  • Vervoersvoorzieningen zoals: ‘De Molenhopper’ en de ‘Valys’; Zij regelen tegen een kleine vergoeding vervoer op maat voor bijv.: doktersbezoek, een bezoekje aan een familielid/kennis of een uitstapje.
  • Een maatje die u geregeld bezoekt of waarmee u geregeld een activiteit onderneemt.
  • Een coach die begrijpt wat u bedoelt en u kan ondersteunen.
  • Sociale contacten; in onze agenda staan diverse activiteiten voor het uitbouwen van uw sociale netwerk. Dit kan zijn; gewoon een gezellig kopje koffie drinken met buurtgenoten of het bezoeken van een breiclub, een kaartclub of meedoen met een beweegactiviteit.
  • Inzetten van het netwerk en/of vrijwilligers; om uw isolement te doorbreken gaan we samen met u in gesprek om wellicht een familielid/buurvrouw/kennis in te schakelen om, af en toe of met regelmaat, iets te gezellig te ondernemen.
  • Noorderberg; Kijk op onze activiteitenkalender en klik op: ‘ontmoeten en gezelligheid’

Als ouder kunt u ook bij ons terecht wanneer u een hulpvraag heeft met betrekking tot de opvoeding dan wel begeleiding van uw kind. Onze adviseur luistert en helpt u bij het vinden van de juiste begeleiding.

Cliënten met een aandoening hebben vaak behoefte aan echt contact om hun ervaringen uit te wisselen, maar in de behandeling wordt dat vaak niet geboden. Aan contact met gelijkgestemden kunt u veel steun hebben. Dit doorbreekt het isolement en geeft meer ‘kleur’ aan het leven.  In onze activiteitenkalender vind u diverse ontmoetingsochtenden/avonden voor gelijkgestemden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Het Alzheimercafé en de inloopochtend voor mensen met NAH en hun naasten.

De werkwijze gaat uit van de eigen kracht van mensen en het netwerk om iemand heen om zelfredzaamheid mede mogelijk te maken. Dit netwerk kan bestaan uit familieleden, vrienden of buren of collega’s. Wie kan helpen? Met welke mensen kan het netwerk uitgebreid worden? Oude contacten nieuw leven inblazen of nieuwe contacten aangaan? En hoe dan? De keuzes worden door de persoon zelf gemaakt. Aan de hand van een gesprek worden vrienden en familie op verzoek ingeschakeld, om uiteindelijk een plan te maken en een ‘basisteam’ samen te stellen dat de uitvoering bewaakt.

Leerdam heeft diverse voorzieningen voor patienten en hun naasten met (vermoedelijk) dementie.

Bijgevoegd document toont u een duidelijk overzicht waar u deze voorzieningen kunt vinden.

Samen Doen flyer voorzieningen dementie