Blijf ontdekken, kijken en doen!

Professor Erik Scherder:
kunst zet de hersenen van kinderen in beweging

“Bij het kijken naar kunst ontstaat hoog in de hersenstam activiteit. Je raakt opgewonden en dat zorgt ervoor dat de hele hersenschors actief wordt. Een dikkere hersenschors in de groei van je leven betekent dat je beter in staat bent tot denken, spreken, rekenen, dat soort functies. Je krijgt bij kijken naar kunst ook veel ruimtelijke informatie te verwerken. Die informatie wordt via de pariëtale lob doorgesluisd naar de frontale lob, die bij kinderen nog helemaal in ontwikkeling is. Dat zorgt voor veel creativiteit en flexibiliteit. Ook wordt je limbische systeem aangesproken. Dat zorgt voor een intense emotionele beleving. Kortom, voor kinderen in de groei van hun brein is het fantastisch om naast de normale programma’s kunst en cultuur aangeboden te krijgen.”

Cultuur op school

De cultuurcoach biedt de school ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie op cultuuronderwijs en het formuleren van de vraag naar activiteiten die hierbij aansluiten. Er kan geholpen worden bij het schrijven van een cultuureducatieplan en het uitvoeren daarvan. De cultuurcoach ontwikkelt educatieve programma’s en projecten zoals Culturele Ankers. Wilt u als team of individueel deelnemen aan cursussen en workshops die uw deskundigheid bevorderen op het gebied van cultuureducatie? Informeer dan bij de cultuurcoach naar de mogelijkheden.

Culturele Ankers Beeldend is een project voor alle basisscholen in Leerdam waarin de leerling stapsgewijs leert over glasstad Leerdam. Wanneer scholen jaarlijks met dit thema werken, maakt de leerling ieder jaar kennis met een nieuwe dimensie van het in Leerdam gewortelde materiaal. Scholen kunnen zich bij de cultuurcoach aanmelden als zij deel willen nemen aan dit lesprogramma.

Wist u dat er voor muziek en ruimtelijk dezelfde prikkelwerking gebruikt wordt. Dat betekent dat luisteren naar muziek niet alleen het muzikale centrum in de hersenen stimuleert, maar ook het gedeelte dat verantwoordelijk is voor het ruimtelijk inzicht. Om die reden vindt de Gemeente Leerdam dat alle basisscholen muziekles moeten aanbieden. Drie muziekverenigingen uit Leerdam hebben dan ook de handen ineen geslagen om op zoveel mogelijk scholen het vak Algemene Muzikale Vorming ofwel Muziek Op School te geven. Op dit moment nemen alle scholen deel aan dit project.

De cultuurcoach van SamenDoen zorgt voor het educatieprogramma van het Nationaal Glasmuseum Leerdam, bestaande uit twee locaties het museum en de glasblazerij. De scholen kunnen zodoende deelnemen aan het educatieve programma van het museum en bekender wordt in de wereld van glas.

Wilt u uw leerlingen bekend maken met de veelzijdigheid van het materiaal glas? En wilt u kwalitatief goede kunstlessen verzorgen met behulp van een goed uitgeruste leskist vol lesideeën en materialen? Neem dan deel aan het project Glas! Dit educatieve project geeft scholen in heel Nederland de mogelijkheid om hun leerlingen dit mee te geven in hun culturele rugzak.

De cultuurcoach is ook zichtbaar op het voorgezet onderwijs in Leerdam. Hier zetten wij ons in waar dit nodig en mogelijk is. Is er bijvoorbeeld meer behoefte aan muziek in de klas of is het bezoeken van een theatervoorstelling een grote wens? Wij denken mee en helpen bij de uitvoering.

Ook werken wij nauw samen met het voorgezet onderwijs waardoor wij de leerlingen van de cultuurklas kunnen inzetten om ons tijdens evenementen en activiteiten te ondersteunen. Ook zetten de leerlingen zich in om culturele workshops voor de basisscholen te organiseren en de uitvoering ligt dan ook bij de leerlingen zelf.

Cultuur na school

Waarom naschoolse activiteiten? Elk kind heeft talent, maar niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Bij de naschoolse activiteiten krijgt uw kind de kans om kennis te maken met diverse talentgroepen. Zo ontdekken kinderen hun talenten en vergroten hierdoor hun zelfvertrouwen. Ze worden zich bewust dat iedereen een eigen talent heeft en dat elk talent even belangrijk is. Of zoals Vincent van Gogh eens schreef: “Als een stem van binnen zegt ‘je kunt niet schilderen’. Schilder dan, en de stem zal tot zwijgen gebracht worden.”

Met het aanbieden van de Talententuin creëren we voor alle kinderen in Leerdam de gelegenheid om hun talenten op het gebied van verschillende kunstdisciplines te ontdekken. De Talententuin werkt alleen geschoolde workshopleiders. Daarnaast wordt er elke keer nagedacht over de toegevoegde waarde van het programma t.o.v. het aanbod wat de kinderen op school meekrijgen. 

Aanvullend op het gevarieerde basisaanbod op school vindt de cultuurcoach het belangrijk dat basisschoolkinderen ook na schooltijd de kans krijgen om in een veilige omgeving hun creativiteit de ruimte te geven en zich verder te ontwikkelen. Zo kunnen kinderen tijdens naschoolse activiteiten het hele jaar door gratis met verschillende culturele aanbieders kennismaken.

Uw kinderen worden altijd opgevangen door de workshopleider en/of cultuurcoach. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd halen en brengen van uw kind(eren). Eten en drinken is niet inbegrepen bij de workshop.

De BSO kan met kinderen deelnemen aan de naschoolse activiteiten, die in het kader van de Talententuin worden georganiseerd. Maar we streven er ook naar om de BSO in Leerdam optimaal tot ontwikkeling te laten komen in cultureel opzicht. Wij zetten ons in waar dit nodig en mogelijk is.

U kunt uw culturele bedrijf of instelling op de kaart zetten bij de Leerdammer. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de Talententuin of tijdens ons jaarlijkse evenement (SamenDoen dag) waar zo’n 2000 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op afkomen. U kunt als aanbieder deelnemen aan cursussen en workshops die uw deskundigheid bevorderen op het gebied van cultuureducatie. Daarnaast kunnen wij u ook heel praktisch helpen met het meedenken over of het ontwikkelen van een lesbrief of activiteiten.

De ontwerpers en vormgevers bij het Nationaal Glasmuseum gebruiken vaak de natuur als inspiratiebron.

In deze Lesbrief OnderwaterWereld_Samendoen geven we je een aantal voorbeelden van ontwerpen met het onderwater leven als inspiratie bron.

Maak zelf thuis een bewegend kunstwerk, breng het voor 15 september naar het Gorcums Museum en maak kans op een prijs!

Zie voor meer informatie: Vakantieopdracht Gorcums Museum