Beste Leerdammer,

De werkgroep SamenLeven zet zich in voor een gezond en duurzaam samenleven en wonen in Leerdam. De culturele markt: ‘de Kleuren van de regenboog” en het ‘Kookcafé Plus’ zijn hier mooie voorbeelden van. Met deze projecten streeft de werkgroep ernaar om Leerdammers van diverse achtergronden meer met elkaar in verbinding te brengen.

In de afgelopen maanden heeft de werkgroep een onderzoek uitgevoerd naar het samenleven en wonen in Leerdam. Het doel van dit onderzoek is om een beeld te krijgen van hoe bewoners met elkaar samenleven in Leerdam.

Ook u kunt een bijdrage leveren aan dit onderzoek door onderstaande enquête in te vullen. Klik op de link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekCcqxCrPoHPf5MbfGBfJBzK5Raq-oM9m_WHucLEXZ4LI4_Q/viewform

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.mening is van groot belang voor een verbonden samenleving in Leerdam.

De resultaten van deze enquête worden tijdens de conferentie Samenleven= Verbinding op 27 november 2018 gepresenteerd. De resultaten worden ook met de gemeente besproken, zodat wij allen het samenleven en wonen in Leerdam vorm en inhoud kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Samen Leven