Logo SamenDoen
0345 637 363
info@samendoen.expert
Facebook YouTube
Ik zoek vrijwilligers/werk Ik zoek ondersteuning Ik zoek activiteiten Ik ben mantelzorger

Welkom bij SamenDoen

Wij geloven in een samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze. Wij verbinden mensen met elkaar, met de wijk en/of met hun eigen kracht. We ondersteunen mensen kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen.

Wij zetten ons in voor een samenleving en wij bouwen aan een organisatie die drijft op samenwerking, kennis en innovatie. Informatie is overal; op internet, bij inwoners, bij samenwerkingspartners en meer. Deze informatie gebruiken wij om ons te blijven ontwikkelen. We gebruiken de input ook om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de maatschappij en overheid. Dit doen we met enthousiaste, betrokken en ondernemende mensen.

"Gemeente Leerdam werkt met het uitgangspunt 'van buiten naar binnen'. Niet wij als gemeente zijn leidend, maar wat de burgers vinden en wat voor hen het beste is en dat door samenwerking tot stand te brengen. Daarom is SamenDoen opgezet. Wij hebben ook al onze voornemens op elkaar afgestemd, waarbij de inbreng van SamenDoen veelal leidend was. Dit betekent dat ons Sociaal Team, WMO-loket en SamenDoen 'dicht bij elkaar' functioneren. SamenDoen is een belangrijke pijler van ons Sociaal Team. We werken op dit moment in Leerdam ook al met één loket; dat is heel herkenbaar voor alle burgers en zo hoeven ze niet te gaan zoeken waar ze met hun zorg- en aanverwante vragen terecht kunnen. Daar worden ze verder geholpen. Binnen dat loket bouwen we met SamenDoen, maar ook met zorgpartijen, de samenwerking verder uit.

Als gemeente beseffen we terdege dat SamenDoen 'met de benen in de klei staat', dus moeten we onze ondersteuning ook zo inrichten dat SamenDoen en ook alle andere zorgpartijen zo kunnen functioneren dat het resultaat voor de cliënt, maar ook zorgverlener, want die moeten het werk op een plezierige en menselijke wijze kunnen doen, optimaal is. Van buiten naar binnen werken betekent heel goed naar alle inwoners en instellingen luisteren en op basis van wat nodig is daar onze (subsidie)middelen en ons personeel inzetten. Allemaal dicht bij de dagelijkse praktijk, dicht bij de mensen. SamenDoen is voor ons daar een onmisbare schakel in!"

Arie Keppel, wethouder Gemeente Leerdam