Logo SamenDoen
0345 637 363
info@samendoen.expert
Facebook YouTube
Zorg & Ondersteuning
Vrijwilligers & Werk
Bewegen & Sport
Cultuur
Ik zoek vrijwilligers/werk Ik zoek ondersteuning Ik zoek activiteiten Ik ben mantelzorger

Welkom bij SamenDoen

Wij geloven in een samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en omzien naar elkaar. Ieder op zijn eigen wijze. Wij verbinden mensen met elkaar, met de wijk en/of met hun eigen kracht. We ondersteunen mensen kortdurend om weer in hun eigen kracht te komen.

Wij zetten ons in voor een samenleving en wij bouwen aan een organisatie die drijft op samenwerking, kennis en innovatie. Informatie is overal; op internet, bij inwoners, bij samenwerkingspartners en meer. Deze informatie gebruiken wij om ons te blijven ontwikkelen. We gebruiken de input ook om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de maatschappij en overheid. Dit doen we met enthousiaste, betrokken en ondernemende mensen.

"Gemeente Leerdam werkt met het uitgangspunt 'van buiten naar binnen'. Niet wij als gemeente zijn leidend, maar wat de burgers vinden en wat voor hen het beste is en dat door samenwerking tot stand te brengen. Daarom is SamenDoen opgezet. Wij hebben ook al onze voornemens op elkaar afgestemd, waarbij de inbreng van SamenDoen veelal leidend was. Dit betekent dat ons Sociaal Team, WMO-loket en SamenDoen 'dicht bij elkaar' functioneren. SamenDoen is een belangrijke pijler van ons Sociaal Team. We werken op dit moment in Leerdam ook al met één loket; dat is heel herkenbaar voor alle burgers en zo hoeven ze niet te gaan zoeken waar ze met hun zorg- en aanverwante vragen terecht kunnen. Daar worden ze verder geholpen. Binnen dat loket bouwen we met SamenDoen, maar ook met zorgpartijen, de samenwerking verder uit.

Als gemeente beseffen we terdege dat SamenDoen 'met de benen in de klei staat', dus moeten we onze ondersteuning ook zo inrichten dat SamenDoen en ook alle andere zorgpartijen zo kunnen functioneren dat het resultaat voor de cliënt, maar ook zorgverlener, want die moeten het werk op een plezierige en menselijke wijze kunnen doen, optimaal is. Van buiten naar binnen werken betekent heel goed naar alle inwoners en instellingen luisteren en op basis van wat nodig is daar onze (subsidie)middelen en ons personeel inzetten. Allemaal dicht bij de dagelijkse praktijk, dicht bij de mensen. SamenDoen is voor ons daar een onmisbare schakel in!"

Arie Keppel, wethouder Gemeente Leerdam

 


NIEUWS

15 november 2017 - Leerdam

Geslaagde Week van de Mantelzorg

foto “Mantelzorger? Even tijd voor jezelf!” Dit was het thema van de Week van de Mantelzorg die van 6 t/m 10 november plaatsvond in Leerdam en Zederik. SamenDoen coördineerde het programma van 14 uiteenlopende activiteiten, bedacht door zorg- en welzijnsorganisaties uit beide gemeenten.

Lees verder....


28 juli 2017 - Leerdam

Beweeg je fit bij hersenletsel!

Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland start in samenwerking met Praktijk de Wiel in Leerdam vanaf het najaar met fitness/beweegactiviteiten voor getroffenen van Niet-aangeboren Hersenletsel. De training wordt gegeven door een fysiotherapeut en een WMO-indicatie is niet nodig.

Lees verder....


20 juli 2017 - Leerdam

Fietsen!

In de periode van 1 september t/m 24 november gaan de fietslessen voor allochtone vrouwen weer van start.

Lees verder....


10 juli 2017 - Leerdam

Mis je sociaal raadslieden als je niet weet wat je mist?

Een breed gezelschap was aanwezig op een informatiebijeenkomst over sociaal juridische dienstverlening voor kwetsbare burgers in Zederik, Leerdam en Vianen. Een bont gezelschap van wethouders, beleidsmedewerkers, sociaal werkers, schulhulpmaatjes, de sociale dienst, de schuldhulpverlening, de diaconie, de wijkwinkels, de bibliotheek, en de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) sprak met elkaar over kwetsbare burgers en of deze mensen ook sociaaljuridische ondersteuning nodig hebben.

Lees verder....


09 mei 2017 - Leerdam

Inloopochtend voor mensen met NAH en hun naasten

Wanneer er sprake is van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), volgt er na een opname in het ziekenhuis en/of revalidatiecentrum een periode die door ervaringsdeskundigen soms wordt omschreven als ''zwart gat"'. Leven met NAH kan je wereld veranderen. Dat geldt zowel voor de getroffene als voor zijn/haar gezin. Je bent er niet op voorbereid en weet niet wat je te wachten staat.

Lees verder....