Wat is een Inwonersinitiatief?

Wij komen in Leerdam regelmatig mensen tegen waar het enthousiasme vanaf spat. Ze lopen over van creatieve ideeën en sommigen zijn zeer actief in allerlei netwerken.

Zou het niet geweldig zijn als u een initiatief op gang kunt brengen dat een heel eigen leven gaat leiden? Waarbij mensen actief worden en gaan samenwerken?

Zo’n inwonersinitiatief kan individueel opgestart worden of als groep. Een voorwaarde is dat het initiatief een bijdrage levert aan de (lokale) samenleving. Denk hierbij aan ondersteuning van medeburgers, de leefbaarheid van de buurt of de sociale cohesie.

U heeft een plan, maar hoe nu verder? Samen met u kunnen wij het idee verder vormgeven en ontwikkelen. Indien gewenst zoeken we contact met samenwerkingspartners. Tevens bieden wij begeleiding bij het aanvragen van subsidie en/of sponsoring.

Neem contact met ons op: 0345-637363 of info@samendoen.expert

Er zijn verschillende partijen die een rol kunnen spelen bij het stimuleren en ondersteunen van inwonersinitiatieven. De gemeente speelt hierin ook een belangrijke rol en steunt – na beoordeling – een goed initiatief met subsidie.

Sponsoring kan ook een optie zijn. Samen kijken we wat de beste mogelijkheid is om van uw initiatief een succes te maken!

SamenDoen denkt met u mee, legt contacten en helpt u vooruit. Neem contact op met onze Adviseur Inwonersinitiatieven voor het maken van een afspraak.

Spes Bona
De kern van het inwonersinitiatief Spes Bona is het bieden van levensbestendige huisvesting voor mensen die voor en met elkaar veilig willen wonen, met als motto ‘nabuurschap’. Inmiddels zijn er voldoende aanmeldingen om het project te gaan realiseren! De landelijke organisatie Knarrenhof – waar Spes Bona zich bij aangesloten heeft  – is in het najaar van 2020 onderhandelingen gestart met de gemeente om tot de bouw van 24 woningen te komen.  Zie voor uitgebreide informatie Vijfheerenlanden – Knarrenhof

Doortrappen
Het verzorgen van fietslessen en -tochten onder het motto “Veilig en fit blijven doortrappen”. De geplande eerste activiteit kon in het najaar van 2020 helaas niet doorgaan i.v.m. de Corona-maatregelen. Deze zal nu in het voorjaar van 2021 plaatsvinden.