Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman of buurvrouw? Vaak doet u dat automatisch en het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Zorgen voor iemand kan voldoening schenken. Maar het kan ook lastig en zwaar zijn. SamenDoen is er voor u en kan met u meedenken.

Bent u mantelzorger en is de zorgtaak u teveel? Of heeft u vragen over voorzieningen, regelingen of organisatie? Een adviseur Mantelzorg biedt een luisterend oor en gaat samen met u in gesprek voor het vinden van een passende oplossing.

Wat kan een adviseur Mantelzorg voor u betekenen?

De adviseur:

 • Biedt een luisterend oor.
 • Brengt samen met u de situatie in kaart.
 • Denkt mee in het behouden of vinden van de juiste balans.
 • Kan u in contact brengen met andere mantelzorgers.
 • Verleent ondersteuning bij hulpvragen.
 • Ondersteunt bij de inzet van netwerk en/of vrijwilligers of andere vormen van vervangende zorg.
 • Regelt zo nodig inzet van netwerk en/of vrijwilligers.
 • Adviseert waar u met een specifieke wens/vraag terecht kunt.
 • Geeft informatie over voorzieningen en regelingen.
 • Is op de hoogte van bijeenkomsten die georganiseerd worden in de gemeente Vijfheerenlanden en organiseert zelf ook trainingen, workshops en webinars.

Ondersteunt u een partner, kind of ander familielid, vriend(in) of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorgers zorgen vaak voor een langere tijd en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een ziekte, een fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperking of een hoge leeftijd.

Via onderstaande formulier kunt u (gratis) zich inschrijven als mantelzorger.
Heeft u de mantelzorgwaardering 2020 ontvangen? Dan hoeft u zich niet in te schrijven. In dit geval zijn uw gegevens bekend.

Let op: woont u niet in gemeente Vijfheerenlanden maar de naaste voor wie u zorgt wel? Ook dan kunt u zich bij ons inschrijven.

Wat is het voordeel van inschrijven?

Voordelen:

 • U ontvangt 3x per jaar het Mantelzorgmagazine
 • U wordt op de hoogte gehouden van cursussen, workshops en online webinars
 • U krijgt op verschillende momenten in het jaar een waardering van de Gemeente Vijfheerenlanden. (Hieraan zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden kunt u hier lezen).

Ook kunt u aangeven of u ondersteuning nodig hebt van een Adviseur mantelzorg. Deze ondersteuning is gratis en wordt betaald vanuit de subsidie van de Gemeente Vijfheerenlanden.

Wat kan een Adviseur Mantelzorg voor u betekenen?

 • De adviseur biedt een luisterend oor;
 • brengt samen met u de situatie in kaart;
 • denkt mee in het behouden of vinden van de juiste balans;
 • kan u in contact brengen met andere mantelzorgers;
 • verleent ondersteuning bij hulpvragen;
 • ondersteunt bij de inzet van netwerk en/of vrijwilligers of andere vormen van vervangende zorg;
 • adviseert waar u met een specifieke wens/vraag terecht kunt;
 • geeft informatie over voorzieningen en regelingen;
 • is op de hoogte van bijeenkomsten die georganiseerd worden in de gemeente Vijfheerenlanden en organiseert zelf ook trainingen, workshops en webinars
Ga naar het inschrijfformulier

In deze folders Mantelzorg programma 1helft-2021 en Extra bijeenkomsten cursusaanbod voorjaar Mantelzorg VHL vindt u – naast algemene informatie – het programma van het cursusaanbod voor de eerste helft van 2021.

Vanaf 1 februari: Online bijeenkomsten + 1 fysieke bijeenkomst Voor partners van iemand met NAH.

Vanaf 8 februari: Online bijeenkomsten + 1 fysieke bijeenkomst Voor ouders van een zorgintensief kind (zoals een chronische ziekte, verstandelijke beperking of Autisme).

Vanaf 10 februari: Online bijeenkomsten + 1 fysieke bijeenkomst* Voor familieleden van iemand met psychische problematiek.

15 februari: Online informatiebijeenkomst Financiële regelingen.

17 maart: Online informatiebijeenkomst Tips bij de belastingaangifte.

Vanaf 23 maart: Online bijeenkomsten Voor ouders van een zorgintensief kind

25 maart: bijeenkomst in Vianen. Auteur Marion den Boer geeft inkijk in haar leven als NAH getroffen partner & gaat met u hierover in gesprek. 

Vrijdagochtend 9 april: Wat is uw cirkel van invloed?:  Waar heeft u wel invloed op en hoe gebruik u deze invloed? Wat als u geen invloed hebt of lijkt
te hebben?

Dinsdagavond 20 april: Omgaan met je omgeving: Hoe reageren anderen op u en/of uw kind? Hoe vindt of versterkt u sociale contacten?

Vanaf 10 mei: Mensen van 60+ die zorgen voor een ouder of partner – Balans, bewegen en ontmoeten van andere mantelzorgers.

Vanaf 12 mei: Cursus in Gorinchem Voor vrouwen met een partner met (mogelijk) autisme.

Dinsdagavond 18 mei: Hoe komt u tot rust?:  Wat kunt u doen om een goede nachtrust te krijgen? Hoe kunt u zorgen voor ontspanning voor uzelf?

Vanaf 20 mei: Online cursus Voor partners en kinderen van mensen met (beginnende) dementie

Vrijdagochtend 4 juni: Blijf in balans: Hoe zorgt u voor voldoende energie om te kunnen blijven zorgen?

Dinsdagavond 15 juni: En de broer of zus dan?: Wat betekent het voor een kind als een broer of zus extra zorg nodig heeft? Wat kunt u als ouder doen voor andere kinderen in het gezin?

Vrijdagochtend 2 juli: Tips voor de zomervakantie: Maken andere ouders uitgebreide plannen voor de vakantie of kijken ze dag voor dag? Welke
adviezen heeft u zelf voor andere ouders?

NB: de fysieke bijeenkomsten zijn natuurlijk afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen.

Een belangrijke vorm van ondersteuning is respijtzorg. Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die mantelzorg tijdelijk en volledig overnemen, zodat de mantelzorger eigen activiteiten kan ontplooien: denk aan werk, opleiding of ontspanning. Het kan gaan om zorg buitenshuis, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang.
Respijtzorg kan ook aan huis worden geboden, bijvoorbeeld wanneer een bezoekvrijwilliger langskomt en een paar uur de zorg overneemt. Als respijtzorg goed georganiseerd wordt, ofwel past bij de behoeften van zorgvragers en mantelzorgers, ervaren mantelzorgers dit als verlichting.

Voor een overzicht voor respijtzorg in de buurt zie: Samen Doen – Folder overzicht respijtzorg 2020

Mantelzorgers kunnen contact met mensen in dezelfde situatie als ondersteunend ervaren. U merkt dat u er niet alleen voor staat en u kunt kennis en ervaring met elkaar delen. In onze activiteitenkalender vindt u bijvoorbeeld inloopochtenden o.a. voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en hun naasten en bijeenkomsten van het Alzheimer Café.

Op 10 november 2021 is het de landelijke Dag van de Mantelzorg.
Overal in het land worden op- of rond deze dag activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers. Zo ook in Vijfheerenlanden. De Gemeente Vijfheerenlanden wil zo haar waardering uiten voor haar mantelzorgers. Houd de website in de gaten, want hier wordt in het najaar het programma voor de Week van de Mantelzorg gepubliceerd!

We brengen eens per kwartaal het ‘Mantelmagazine’ uit. Daarin informeren we mantelzorgers over wat op landelijk niveau voor hen interessant is (bepaalde fiscale regelingen, mogelijkheden rond zorgverlof voor werknemers of extra huishoudelijke ondersteuning en nog veel meer). Ook besteden we uiteraard ruimschoots aandacht aan ‘lokaal nieuws’: over cursussen en bijeenkomsten die we organiseren en over gemeentelijk beleid dat interessant is voor mantelzorgers.

Lees ons Mantelzorg Magazine Winter 2020. Wilt u voortaan ook het Mantelmagazine per post ontvangen? Meld u dan aan als mantelzorger via Inschrijven mantelzorger – Samendoen.expert


Deze Dementiewijzer geeft antwoord op veelgestelde vragen over dementie: bij wie of waar vind ik antwoorden? Zoals antwoorden op de vragen: ‘Wie kan me informatie geven over dementie en hoe je ermee om kunt gaan?’ ‘Waar kan ik terecht voor een diagnose’?
‘Mag een persoon met dementie nog autorijden?’. De wijzer is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Vijfheerenlanden en de werkgroep Dementievriendelijk Vianen.

Tijdens de persconferentie van woensdag 20 januari is een avondklok aangekondigd. Een dezer dagen komt een definitief besluit over de avondklok. Mocht een avondklok er komen, dan blijft mantelzorg mogelijk met een verklaring noodzakelijke mantelzorg. Lees alle actuele informatie op:

www.mantelzorg.nl/avondklok/