Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman of buurvrouw? Vaak doet u dat automatisch en het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Zorgen voor iemand kan voldoening schenken. Maar het kan ook lastig en zwaar zijn. SamenDoen is er voor u en kan met u meedenken.

Bent u mantelzorger en is de zorgtaak u teveel? Of heeft u vragen over voorzieningen, regelingen of organisatie? Een adviseur Mantelzorg biedt een luisterend oor en gaat samen met u in gesprek voor het vinden van een passende oplossing.

Wat kan een adviseur Mantelzorg voor u betekenen?

De adviseur:

 • Brengt samen met u de situatie in kaart;
 • Verleent ondersteuning bij hulpvragen;
 • Regelt zo nodig inzet van netwerk en/of vrijwilligers;
 • Adviseert waar u met een specifieke wens/vraag terecht kunt;
 • Geeft informatie over voorzieningen en regelingen;
 • Is op de hoogte van cursussen voor de mantelzorger;
 • Verleent nazorg;
 • Helpt met overige vragen.

Een belangrijke vorm van ondersteuning is respijtzorg. Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die mantelzorg tijdelijk en volledig overnemen, zodat de mantelzorger eigen activiteiten kan ontplooien: denk aan werk, opleiding of ontspanning. Het kan gaan om zorg buitenshuis, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang.
Respijtzorg kan ook aan huis worden geboden, bijvoorbeeld wanneer een bezoekvrijwilliger langskomt en een paar uur de zorg overneemt. Als respijtzorg goed georganiseerd wordt, ofwel past bij de behoeften van zorgvragers en mantelzorgers, ervaren mantelzorgers dit als verlichting.

Voor een overzicht voor respijtzorg in de buurt zie: Samen Doen – Folder overzicht respijtzorg 2020

Mantelzorgers kunnen contact met mensen in dezelfde situatie als ondersteunend ervaren. U merkt dat u er niet alleen voor staat en u kunt kennis en ervaring met elkaar delen. In onze activiteitenkalender vindt u bijvoorbeeld inloopochtenden o.a. voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en hun naasten en bijeenkomsten van het Alzheimer Café.

Mantelzorgwaardering 2019

 Zorgt u voor iemand? Vraag de cadeaukaart aan!

Als u langdurig en intensief zorgt voor een naaste uit de gemeente Vijfheerenlanden, dan kunt u ‘de Mantelzorgwaardering 2019’ aanvragen. Deze cadeaukaart reiken we uit aan mantelzorgers, als blijk van waardering voor hun inzet. De cadeaukaart kunt u via een formulier aanvragen. Deze moet uiterlijk zondag 15 september 2019 bij SamenDoen ingediend zijn. De cadeaukaart wordt eenmalig uitgereikt rondom de landelijke Dag van de Mantelzorg, op 10 november 2019.

Aanvragen inwoners voormalige gemeenten Leerdam en Zederik
Bent u (nog) niet als mantelzorger ingeschreven bij SamenDoen? Dan kunt het aanvraagformulier via onderstaande link downloaden. Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen naar Steunpunt Mantelzorg van SamenDoen, 0345 – 63 73 63.

Download aanvraagformulier: Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2019

Voor wie?

 1. Mantelzorgers zijn mensen uit het netwerk van de zorgvrager, zoals familie, buren of vrienden. Professionele zorgverleners en georganiseerde vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de waardering. Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg.
 2. Als u langer dan drie maanden aaneengesloten en meer dan acht uur gemiddeld per week mantelzorg verleent.
 3. De zorgontvanger moet inwoner zijn van de gemeente Vijfheerenlanden. Degene voor wie u zorgt woont zelfstandig of verblijft in een instelling.
 4. Maximaal 2 mantelzorgers per woonadres (voor verschillende zorgontvangers).
 5. Per zorgontvanger kan één waardering worden aangevraagd.

N.B.: Jonge mantelzorgers (6 t/m 18 jaar) kunnen met dit formulier ook een mantelzorgwaardering aanvragen. Voor hen gelden dezelfde criteria met uitzondering van D en E.

Mantelzorg buiten Vijfheerenlanden
Zorgt u als inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden voor iemand buiten onze gemeente? Dan kunt u in die gemeente contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg voor informatie over de waardering.

In de gemeente Vijfheerenlanden vinden we het belangrijk dat mantelzorgers op tijd voldoende ondersteund worden in de zorgen en vragen die zij hebben. Veel mantelzorgers zeggen achteraf dat zij eerder hun vragen hadden moeten stellen en hun zorgen hadden moeten delen. Met alle organisaties die de mantelzorger tegenkomt willen we de drempel voor hen verlagen; we willen hen zien, hen waarderen en er voor hen zijn.

Werk jij in jouw organisatie of praktijk samen met mantelzorgers? Rond de dag van de mantelzorg op 10 november is het de gewoonte om hen in het zonnetje te zetten. We dagen je uit om voor mantelzorgers in de week van zondag 10 november t/m zaterdag 16 november 2019 een activiteit voor hen te organiseren!

In de gemeente Vijfheerenlanden vinden we het belangrijk dat mantelzorgers op tijd voldoende ondersteund worden in de zorgen en vragen die zij hebben. Veel mantelzorgers zeggen achteraf dat zij eerder hun vragen hadden moeten stellen en hun zorgen hadden moeten delen. Met alle organisaties die de mantelzorger tegenkomt willen we de drempel voor hen verlagen; we willen hen zien, hen waarderen en er voor hen zijn.

Rond de dag van de mantelzorg op 10 november is het de gewoonte om hen in het zonnetje te zetten. We nodigen organisaties uit om voor mantelzorgers in de week van zondag 10 november t/m zaterdag 16 november 2019 een activiteit te organiseren!

Download voor meer informatie het Aanmeldformulier activiteiten Week van de Mantelzorg