Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman of buurvrouw? Vaak doet u dat automatisch en het lijkt soms zo vanzelfsprekend. Zorgen voor iemand kan voldoening schenken. Maar het kan ook lastig en zwaar zijn. SamenDoen is er voor u en kan met u meedenken.

Bent u mantelzorger en is de zorgtaak u teveel? Of heeft u vragen over voorzieningen, regelingen of organisatie? Een adviseur Mantelzorg biedt een luisterend oor en gaat samen met u in gesprek voor het vinden van een passende oplossing.

Wat kan een adviseur Mantelzorg voor u betekenen?

De adviseur:

  • Brengt samen met u de situatie in kaart;
  • Verleent ondersteuning bij hulpvragen;
  • Regelt zo nodig inzet van netwerk en/of vrijwilligers;
  • Adviseert waar u met een specifieke wens/vraag terecht kunt;
  • Geeft informatie over voorzieningen en regelingen;
  • Is op de hoogte van cursussen voor de mantelzorger;
  • Verleent nazorg;
  • Helpt met overige vragen.

Een belangrijke vorm van ondersteuning is respijtzorg. Respijtzorg is een verzamelbegrip voor voorzieningen die mantelzorg tijdelijk en volledig overnemen, zodat de mantelzorger eigen activiteiten kan ontplooien: denk aan werk, opleiding of ontspanning. Het kan gaan om zorg buitenshuis, zoals kortdurend verblijf in een zorghotel of dagopvang.
Respijtzorg kan ook aan huis worden geboden, bijvoorbeeld wanneer een bezoekvrijwilliger langskomt en een paar uur de zorg overneemt. Als respijtzorg goed georganiseerd wordt, ofwel past bij de behoeften van zorgvragers en mantelzorgers, ervaren mantelzorgers dit als verlichting.

Voor een overzicht voor respijtzorg in de buurt zie dit overzicht (PDF).

Mantelzorgers kunnen contact met mensen in dezelfde situatie als ondersteunend ervaren. U merkt dat u er niet alleen voor staat en u kunt kennis en ervaring met elkaar delen. In onze activiteitenkalender vindt u bijvoorbeeld inloopochtenden o.a. voor mensen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en hun naasten en bijeenkomsten van het Alzheimer Café.

Ook in 2019 willen de gemeente Leerdam en Zederik de mantelzorgers die voor zorgbehoevende inwoners van de beide gemeenten zorgen een blijk van waardering geven. SamenDoen voert dit voor de gemeenten uit. Bent u mantelzorger voor een hulpvrager die in de gemeente Leerdam of Zederik woont? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Mantelzorgwaardering.

Binnenkort vindt u op deze pagina meer informatie en de mogelijkheid het aanvraagformulier te downloaden.

In de week van 5 tot en met 10 november organiseert SamenDoen samen met verschillende organisaties de Week van de Mantelzorger namens de gemeenten Leerdam en Zederik. Hiermee wordt aangesloten bij de Dag van de Mantelzorg, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 10 november. Een dag waarop Nederland mantelzorgers verrast, want Mantelzorg mag naam hebben!

Tijdens de Week van de Mantelzorg bruist het van de activiteiten in Leerdam en Zederik. Verschillende organisaties besteden extra aandacht aan mantelzorgers om hen te bedanken voor het fantastische werk dat ze doen voor Leerdamse en Zederikse burgers die zorg nodig hebben. Er is een gevarieerd programma met theater, muziek maken, spelletjes, rondleidingen, film, high teas, bingo en nog veel meer. Er zijn ook diverse interactieve workshops en informatiebijeenkomsten over bijvoorbeeld autisme en dementie.

Dit jaar zijn er ook vier activiteiten speciaal voor jonge mantelzorgers tot 23 jaar.