Algemeen

Sport en Cultuur op en na school

Bewegen

Na het opstarten van de wandelgroepen in de wijken West en Noord, gaan we nu ook starten met wandelen in de Wijk Oost vanaf 11 april!

In samenwerking met ASVZ, Lingesteyn, wijkraadOost en SamenDoen.

Wekelijks op donderdag morgen van 10.30 tot 11.00uur

Start vanaf de Lingebolder ASVZ, vanaf 10uur bent u van harte welkom voor een bak koffie.

Deelname is gratis.

Kunt u een arm bieden, een rolstoel duwen of een gezellig praatje maken en vindt u het lekker om een stukje te wandelen en buiten te zijn, dan zijn we op zoek naar u!

Informatie en opgave bij Hanneke Arnoudse ASVZ 06-20193000

Informatie en opgave bij Gaby Horvath Lingesteyn 06-29603476

Informatie bij Ageeth Vrolijks Buurtsportcoach SamenDoen 0645672870

Cliëntondersteuning

Ziekte heeft grote impact op alle betrokkenen

Praten over ziekte in het gezin is lang niet altijd makkelijk. Wat vertel je wel en wat niet? Neem je je partner of kind in bescherming? Durf je eerlijk te zijn over je eigen zorgen en emoties? En hoe kun je hier als hulpverlener ondersteuning bij bieden?

Het team van Naasten in Beeld heeft samen met de service designers van Muzus een reeks praatpakketten ontwikkeld om praten over moeilijke onderwerpen makkelijker te maken. Voor ouders en kinderen, partners en jongeren.

Voor meer informatie en toegang tot de gratis downloadbare pakketten:

https://www.naasteninbeeld.nl/wp-content/uploads/2019/03/Brochure-Praten-Helpt-Tools-voor-alle-leeftijden.pdf

Mantelzorgondersteuning

SamenDoen verzorgt de PR van activiteiten voor mantelzorgers in Leerdam en Zederik. Hierbij kunt u denken aan informatiebijeenkomsten, lotgenotencontact en trainingen. Voor de activiteiten in de komende maanden zie Samen Doen flyer activiteiten april Mantelzorg

Veel mantelzorgers en andere naasten delen hun zorgen onderling, met elkaar. De overheid stimuleert deze vorm van zelfhulp en preventie omdat lotgenoten vaak aan een half woord genoeg hebben en er minder beroepsmatige ondersteuning nodig is. Op initiatief van cliënten-en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg is de website  https://Naasteninkracht.nl  ontwikkeld. Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun!

Ruim 70 % van de werkende mantelzorgers kan naar eigen zeggen werk en mantelzorg goed combineren. Belangrijke factor is een goed contact met de leidinggevende en flexibel werk.

Ongeveer een op de vijf  werkende mantelzorgers helpt intensief (wekelijks minimaal 8 uur). Het gaat om circa 400.000 mensen. Gemiddeld werken zij 31 uur per week en helpen zij 21 uur (samen 52 uur). Mannen die werk en intensieve hulpverlening combineren zorgen vaak voor hun partner, vrouwen vooral voor (schoon)ouders. (Bron: SCP Werk en mantelzorg, februari 2019)

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met Steunpunt Mantelzorg van SamenDoen Francien Boonstra, fboonstra@samendoen.expert, 0345-63 73 63

Voor ouderen, met of zonder aandoening, biedt Radio Remember belevingsradio met plezier, rust en ontspanning. Door je te abonneren kun je 7 dagen per week van ’s ochtends tot ’s avonds luisteren op internet via computer of smartphone. Meer weten?

Kijk op https://www.radio-remember.nl

 

Vrijwilligerswerk

Ons team in Leerdam heeft vorig jaar 29 statushouders gehuisvest en op weg geholpen. Er kwamen 324 bezoekers op onze spreekuren, dertien nieuwe Leerdammers volgden via ons een participatieverklaringstraject, we hielden ons bezig met vijf dossiers met aanvragen voor gezinsherenigingen. En we deden nog zoveel meer.

Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten.Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die een aantal uur per week kunnen helpen als ‘Begeleider Huisvesting’. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een stad of een dorp. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van Begeleider Huisvesting wijs je nieuwe Leerdammers de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk!

Bureaucratie

Berhane Berih Habtemichael (34) vluchtte in 2014 vanuit Eritrea naar Nederland. Hij prijst de dag dat hij werd gekoppeld aan vrijwilliger Henny van VluchtelingenWerk die hem ongelooflijk goed op weg hielp. En tot de dag van vandaag blijft helpen. ‘Ik ben nu vier jaar in Nederland, ik doe veel zelf. Maar ik weet nog hoe moeilijk het in het begin was, ik heb erg moeten wennen aan de bureaucratie hier. Ik ben zo dankbaar dat Henny of andere vrijwilligers altijd bereid waren bij de moeilijkste formulieren mee te kijken’, aldus Berhane die inmiddels zelf ook vrijwilliger is bij ons. We kunnen hem altijd bellen om te komen helpen met tolken.

Wat krijg je er voor terug?

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers.

Wie komt ons team in Leerdam versterken als Begeleider Huisvesting?

https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/begeleider-huisvesting

Zie hier alle vacatures in Vijfheerenlanden:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/239693/content/vacatures?field_gemeente_vac_ref_tid=vijfheerenlanden

SamenLeven

Dinsdag 19 maart is het Project Actief MeeDoen gestart in het kader van SamenLeven. De deelnemers zijn 10 dames die kortere of langere tijd in Nederland wonen. Zij willen graag meedoen aan de samenleving en willen daarvoor stappen zetten om doelen te bereiken. Maar hoe doe je dat? Hoe ontdek je jouw specifieke talenten of zoek je de opleiding of vrijwilligerswerk of werk wat bij je past? Niet zo eenvoudig, maar wel belangrijk als je in beweging wil komen op weg naar jouw doel. De dames komen 5 x samen tijdens een training in het centrum De Brug in Leerdam.

Jeanet van Iperen begeleidt samen met Ayse Koyuncu de deelnemers in hun zoektocht. Tijdens de eerste bijeenkomst was het ijs tussen de dames snel gebroken wat belangrijk is voor het vertrouwen in de groep. Samen praten zij met elkaar over welke stappen zij moeten zetten om realistische doelen te halen. Doelen die haalbaar zijn, kleine stappen maar waar actie en inzet voor nodig is. Positieve energie en inzet was er volop!

Vanuit de Rots en Water trainingen die aan kinderen worden gegeven, kwam steeds meer behoefte van ouders om zelf ook getraind te worden. Werkgroep SamenOpvoeden speelde hierop in en ontwikkelde in samenwerking met de Jongerenwerker een oudertraining. Rots en Water is een fysiek-mentaal sociale training. Tijdens deze training worden onderwerpen behandeld zoals respect voor jezelf en anderen, zelfvertrouwen, grenzen stellen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Tijdens de lessen oefenen en leren de deelnemers hoe ze in bepaalde situaties de opdrachten kunnen vertalen in een positieve sterke mentale uitstraling en lichaamshouding. Hierbij beleven de deelnemers succeservaringen, waardoor een groei in oplossingsbekwaamheid kan ontstaan, die vanaf dat moment thuis, op het werk en elders toegepast kan worden. SamenDoen kiest bewust voor kleine groep van ongeveer tien deelnemers. De trainers kunnen dan aandacht geven aan elk individu.

Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor uitsluitend vrouwen. We starten maandag, 6 mei van 10.00 tot 11.45 uur in gymzaal West. De training wordt gegeven door: Femke van Dun- der ven (jongerenwerker bij Stichting Jeugd & Jongerenwerk) en Kim Overbeek (combinatiefunctionaris bij SamenDoen)

Data: 6 mei,  13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni & 1 juli

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmeldingen via: info@samendoen.expert

Meer informatie bij: T. Yagmur, telefoonnummer: 0345-637363

Ketenpartners & professionals

Het is tegenwoordig van belang om digitaal vaardig te zijn. We bieden je graag

ondersteuning om zelf te leren omgaan met de computer, internet en alles wat erbij hoort. Ons aanbod is laagdrempelig en gevarieerd, zodat er voor iedereen passend aanbod is.

Bibliotheek AanZet biedt het Digitaal inloopspreekuur.

Hier krijg je hulp bij het gebruik van je mobiele telefoon, smartphone, laptop, tablet, e-reader of internet. I.s.m. HCC! Seniorenacademie.

Gratis, aanmelden is niet nodig.

Bibliotheek Leerdam

Elke 4e woensdag van de maand

van 10.00 – 12.00 uur

Servicepunt Ameide

Elke 3e dinsdag van de maand

van 10.00 – 12.00 uur

Servicepunt Lexmond

Elke 1e donderdag van de maand

van 10.00 – 12.00 uur

Servicepunt Meerkerk

Elke 1e dinsdag van de maand

van 10.00 – 12.00 uur

ba18226 digitaal aanbod enkelzijdig A5_Vijfheerenlanden