Algemeen

In verband met de feestdagen heeft het kantoor van SamenDoen in de Kerstvakantie afwijkende openingstijden.

Wij zijn tijdens de Kerstdagen (25 en 26 december) en op Nieuwjaarsdag (1 januari) gesloten.

De overige dagen van de vakantieperiode – 24 december tot en met 4 januari – zijn wij van 9.00 tot 12.00 uur geopend en telefonisch bereikbaar.

Eventuele vragen kunt u buiten deze tijden per mail (info@samendoen.expert) aan ons stellen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

In januari 2019 gaat SamenDoen de locatie aan het Meesplein verlaten. Samen met enkele organisaties met raakvlakken op ons werkgebied, wordt Industrieweg 16 betrokken, het voormalige kantoor van Kleurrijk Wonen.

Door samen te gaan werken met onze toekomstige huisgenoten kunnen wij onze dienstverlening versterken. Ook is er op de nieuwe locatie meer ruimte om onze diensten beter te kunnen uitvoeren.

Praktisch betekent het natuurlijk dat er verhuisd moet worden. Dit gaat vrijdag 18 januari plaatsvinden. Wij gaan ons uiterste best doen vanaf dinsdag 22 januari weer bereikbaar te zijn. Met berichten op onze website en via Facebook zullen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Wij gaan er van uit dat het de eerste week (van 21 t/m 25 januari) voor alle medewerkers van SamenDoen nog even wennen zal zijn.

Bij voorbaat alvast onze excuses voor eventueel ongemak, mochten wij door de omstandigheden niet de dienstverlening kunnen aanbieden die u van ons gewend bent.

Wat is Positief opvoeden in de pittige jaren?

Pittige Jaren is een training voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Ouders leren in de training hoe ze het gedrag van hun kind op een positieve manier kunnen veranderen. Kinderen versterken zo hun sociale vaardigheden en leren beter om te gaan met hun boosheid. In wetenschappelijk onderzoek is het positieve effect van het programma aangetoond in veel verschillende landen, waaronder Nederland.

Lees de flyer voor informatie over de cursus in de Vijfheerenlanden.

Positief Opvoeden in de pittige jaren flyer

Bewegen

In de kerstvakantie hebben we voor jong en oud weer verschillende beweeg activiteiten in Leerdam. De activiteiten vinden plaats van 2 t/m 4 januari, binnenkort ontvangen de basisschoolkinderen de flyer van de activiteiten in de klas. Ook wordt deze flyer weer huis aan huis verspreid bij Het Kontakt. Aanmelden kan binnenkort via www.samendoen.expert onder het kopje inschrijvingen SamenDoen, maand januari.

Samen Doen flyer activiteiten kerstvakantie

Mantelzorgondersteuning

December is traditioneel de tijd waarin je met vrienden en familie bij elkaar komt. En de tijd waarin wordt stil gestaan bij het afgelopen jaar. Als je intensief voor een ander zorgt of hebt gezorgd, kunnen deze dagen extra impact hebben. Twee verhalen van mantelzorgers over hoe zij de feestdagen beleven vindt via de links:

https://www.mezzo.nl/artikel/wat-doen-we-met-de-feestdagen

https://www.mezzo.nl/artikel/feestdagen-in-het-ziekenhuis

Meer verhalen als deze vindt u via:

https://www.mezzo.nl/artikel/blogs-mantelzorg-en-de-feestdagen

Heeft u zelf een verhaal over uw ervaringen als mantelzorger die u graag eens zou willen delen? Laat het ons weten!

Wilt u meer weten over welke zorgverzekering het beste bij uw mantelzorgsituatie past en waar u rekening mee moet houden? Mezzo en Alzheimer Nederland hebben een aantal tips voor u op een rijtje gezet.

https://www.mezzo.nl/artikel/tips-voor-het-afsluiten-zorgverzekering-bij-mantelzorg

https://www.alzheimer-nederland.nl/aanvullende-zorgverzekering-2019-thema-mantelzorg

Hersenletsel.nl is een vereniging voor getroffenen door niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. De vereniging helpt u en 8.000 andere leden met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie over hun leven na het oplopen van hersenletsel. Dat doet Hersenletsel.nl o.a. door het organiseren van lotgenotenbijeenkomsten.

Via onderstaande link opent u een folder met meer informatie en de bijeenkomsten in de regio.

folder inloopochtenden NAH.01-01-2019

Burgerinitiatieven

Onder de verzamelnaam Samen in Noord organiseert huis van de wijk Noord allerlei activiteiten voor 55-plussers. Niet alleen voor bewoners uit de wijk: alle Leerdammers zijn welkom. De activiteiten zijn bedoeld voor ontspanning en om contacten te leggen.

Samen in Noord is een initiatief van de Wijkraad Noord, Huis ter Leede en SamenDoen.

Samen Eten

Elke eerste woensdag van de maand is er de gelegenheid om samen te eten met ongeveer 65 personen. De kok van Huis ter Leede zorgt voor een driegangen menu en natuurlijk is er een kopje koffie met een koekje toe. Wanneer men slecht ter been is, zorgt de wijkraad voor vervoer. Leerlingen van het Heerenlanden college assisteren bij de maaltijd.

Samen Wandelen

Elke woensdag wordt gewandeld met een groep ouderen door Noord. De beweegcoach van SamenDoen, leden van de wijkraad en vrijwilligers ondersteunen dit initiatief, zodat ook mensen met rollator of rolstoel mee kunnen wandelen.

Samen koffiedrinken met een spelletje

Elke maandagmiddag is er Samen Koffiedrinken met een spelletje. Onder begeleiding van een vrijwilligster is er de gelegenheid voor het spelen van een spelletje.

Samen met de bus

Om de veertien dagen rijdt de wijkraad met het busje van Huis ter Leede met maximaal 6 personen door de regio. We zorgen voor een chauffeur, begeleider en een bestemming. Je moet je opgeven en vol is vol. Bestemmingen zijn o.a. Loevestein, de Alblasserwaard, de heerlijkheid Mariënwaerdt en niet te vergeten de Action.

Samen Schilderen

Op dit moment hebben we een nieuw initiatief. Onder de bezielende begeleiding van een vrijwilliger met ervaring op andere plaatsen gaan we zes middagen met een groep van maximaal 10 personen aan de slag. Het doel is dat iedere deelnemer een schilderij maakt. We gaan die tentoonstellen in het restaurant van Huis ter Leede. Mede dankzij een subsidie voor burgerinitiatieven van de gemeente kunnen we dit realiseren. Vanaf januari wordt er weer gestart, om de 14 dagen op zaterdagochtend in Huis ter Leede.

Samen in Noord bestaat naast de eerder genoemde activiteiten ook uit: Samen naar Muziek luisteren en een voor- en najaarsmarkt.

Voor nadere informatie kunt u een bellen met 06 2464 1718. Of stuur een e-mail aan wijkraadnoordleerdam@gmail.com; er wordt dan contact met u opgenomen.