Algemeen

We zoeken per direct voor de duur van 1 jaar een ondernemende talentbegeleider maatschappelijke diensttijd voor 32 uur per week.

 Onze organisatie

SamenDoen en Welzijn Vianen zijn ondernemende, verbindende en innovatieve Sociaal Werk organisaties gevestigd in gemeente Vijfheerenlanden. Wij bieden ondersteuning op maat aan mensen met een hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, inwonersinitiatieven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid. Dit met als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, de overbelasting van mantelzorgers te verlagen, gezondheid te bevorderen en de sociale cohesie in wijken en dorpen te verhogen. Bij SamenDoen en Welzijn Vianen werken totaal circa 35 medewerkers.

 Het project, de Maatschappelijke Diensttijd

Met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) bevorderen we dat jongeren de mogelijkheid krijgen om via maatschappelijke projecten en activiteiten hun talenten te ontdekken en bij te dragen aan een betrokken samenleving. De diensttijd is toegankelijk voor alle jongeren in de leeftijd van 15 t/m 27 jaar. Het doel is om de maatschappelijke diensttijd zo vorm te geven dat het ook jongeren aantrekt die nu nog niet maatschappelijk actief zijn en/of jongeren stimuleert om dat nog meer te doen. Om dit te bereiken is het nodig voortdurend aan te sluiten bij de belevingswereld van jongeren. MDT start als pilot met de intentie om bij succes, over te gaan naar een structurele voorziening.

De collega die wij zoeken ziet het dan ook als een “uitdaging” om jongeren te stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen door een maatschappelijke bijdrage te leveren. Met jouw begeleiding, die uitgaat van kracht en talent, ondersteun je de jongeren om hun ideeën te realiseren. Daarbij help je tevens hun vaardigheden op diverse gebieden te vergroten en coacht ze bij het ontwikkelen van sociale competenties en actief burgerschap. Dit doe je in een team met collega’s waarin eenieder iets unieks meebrengt. Wij zijn dan ook benieuwd wat jij meebrengt.

 Hoofdactiviteiten

 • De pilot voor MDT opzetten, uitvoeren, evalueren en optimaliseren.
 • Trajectbegeleider van jongeren vanaf de werving t/m de afronding van het MDT- traject. Gewenste resultaat is 100 jongeren in de subsidieperiode en binnen het budget deel te laten nemen aan het programma/traject MDT.
 • Organisator en (mede)uitvoerder van het programma/traject van deelnemers (individueel en groepsgewijs).
 • Coördinerende rol tussen stakeholders, zoals jongeren, vindplaatsen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, gemeente, adviesraden, etc.
 • Verantwoording afleggen over de inhoud, resultaten en financiën en voorstellen doen voor de invulling van MDT.

Opleiding, kennis en ervaring.

 • Aantoonbaar succesvol in het coachen van jongeren in groepen en individueel.
 • Aantoonbaar succesvol in het werven van jongeren, het ontdekken van talenten en het vinden van de juiste plek waar deze jongeren zich kunnen ontwikkelen.
 • Kennis en ervaring in het opbouwen en onderhouden van netwerken met relevante stakeholders.
 • Inzicht binnen gemeente Vijfheerenlanden in vindplaatsen enerzijds voor jongeren die in aanmerking komen voor MDT en anderzijds voor organisaties en bedrijven waar jongeren terecht kunnen voor MDT.
 • Afgeronde HBO-opleiding (Maatschappelijke Werk en Dienstverlening, Psychosociaal werk, Pedagogiek, SPH of Social Work).

Persoonsgebonden kenmerken

 • Werken met jeugd is jouw passie en je stelt de jongere centraal.
 • Je kunt zelfstandig en in teamverband werken.
 • Je bent flexibel, creatief, innovatief en resultaatgericht.
 • Sociale vaardigheden, nodig voor het bieden van ondersteuning en begeleiding aan (groepen) jeugdigen en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten.
 • Je bent een echte netwerker en verbinder.
 • Je bent ondernemend en durft verantwoordelijkheid te nemen.

Arbeidsvoorwaarden.
Op deze functie is de CAO Sociaal Werk van toepassing, schaal  8. De functie wordt aangeboden voor bepaalde tijd, 1 jaar. Bij goed functioneren en voldoende resultaat, zal de functieperiode verlengd worden voor de duur van het project.

Schriftelijke reacties met cv kunnen t/m 12 juli 2019 gericht worden aan SamenDoen, t.a.v. Saskia Smeenk, E info@samendoen.expert. De gesprekken zijn gepland op 25 juli.

Vacature Functie:   Combinatiefunctionaris Sport (24 uur)

Organisatie

SamenDoen is een ondernemende, verbindende en innovatieve Sociaal Werk organisatie gevestigd in Leerdam. SamenDoen biedt ondersteuning op maat aan mensen met een hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, burgerinitiatieven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid. Dit met als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergroten, de overbelasting van mantelzorgers te verlagen, gezondheid te bevorderen en de sociale cohesie in wijken en dorpen te verhogen. SamenDoen bestaat uit een team van 21 bevlogen medewerkers onderverdeeld in een team Sociaal Werk, team Sport & Cultuur en Bureauteam.

Ontdekken, bewegen en doen!

Voldoende bewegen heeft positief effect op de leerprestaties van kinderen, een van deze effecten is dat kinderen zich langer kunnen concentreren. Maar denk ook aan omgaan met tegenslagen. Bewegen is belangrijk! Maar vergeet de diversiteit niet! We willen geen blessures. We helpen mee aan een optimale ontwikkeling voor het kind op gebied van sport. Dit geeft zelfvertrouwen en zo kunnen ze hun eigen koers bepalen.

Kerntaken:

 • Aanspreekpunt, organisator, uitvoerder en facilitator van sportactiviteiten op de kinderopvang (incl. peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang).
 • Uitvoeren van sportactiviteiten op en na school.
 • Het opzetten van sportactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen zoals G-sport en bewegen voor statushouders;
 • Pedagogische medewerkers en leerkrachten trainen/coachen/ondersteunen in het bieden van verantwoord(de) sportactiviteiten en -onderwijs.
 • Het geven van gymlessen (is in opbouw).
 • Het onderhouden van contact met kinderopvang, scholen en sportverenigingen en –instellingen, workshopleiders en het verbinden van deze werelden aan elkaar;

Functie eisen

 • Eerstegraads lesbevoegdheid;
 • Kennis en ervaring op het gebied van sportactiviteiten en -onderwijs voor kinderen/jongeren en kwetsbare doelgroepen;
 • Vaardigheden op het gebied van coachen en begeleiden van kinderen, jongeren en volwassenen.
 • Goede contactuele en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Kennis van het Sociaal Domein met de focus op organisaties/verenigingen op het gebied van bewegen, sport en onderwijs;
 • Minimaal twee jaar werkervaring in een vergelijkbare functie op het snijvlak van sport, welzijn en onderwijs;
 • HBO werk- en denkniveau.
 • Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een rijbewijs B.

Competenties

 • Organisatie talent
 • Initiatieven nemen
 • Resultaatgericht
 • Zelfstandig
 • Netwerker
 • Teamplayer
 • Servicegericht.

Wat we bieden is

 • Een enthousiast, deskundig en betrokken team;
 • Een salaris conform de CAO Welzijn schaal 7 d.w.z. minimaal € 2.346,- en maximaal € 3.277,- per maand op basis van 36 uur per week (fulltime).

Solliciteren

 • Solliciteren kan t/m 12 juli 2019 door een motivatiebrief en CV naar SamenDoen te mailen naar Saskia Smeenk, E info@samendoen.expert.
 • De gesprekken zijn gepland op 17 juli.

Sport en Cultuur op en na school

Tijdens de zomervakantie worden er in Leerdam weer activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd. Jong en oud zijn van harte welkom! Alle informatie en het programma staat op de deze flyer: Samen Doen flyer activiteiten zomervakantie

Wijkraad Noord heeft op 26 juni een buitenspeeldag georganiseerd voor alle kinderen in Noord. In de voetbalkooi en op het schoolplein van de Floris Radewijnszschool waren diverse spelletjes uitgezet. Ruim 150 kinderen hebben genoten van de buitenspeeldag en het mooie weer. Naast een luchtkussen-stormbaan en allerlei spelletjes was er voor iedereen een cadeautje. Nadat het hele circuit was doorlopen, kregen de kinderen een waterpistooltje, een appel, ranja en een slush puppy van onze sponsor Snackcorner Noord. Dankzij het goede weer was het een groot succes voor alle deelnemende kinderen.

Door de inzet van twee sportcoaches van Samendoen, 9 leerlingen van het Heerenlanden College en de Joost, vrijwilligers, hulp van Huis ter Leede en de wijkraad verliep de buitenspeeldag soepel.

Gelukkig hebben we een sponsor die het grootste deel van de kosten heeft gedekt. De RABO-bank heeft een bijdrage toegekend van € 1250. We zijn de bank daarvoor zeer erkentelijk. Volgende jaar organiseren we zeker weer een buitenspeeldag in Noord.

Wijkraad Noord Leerdam

Wijkraad Noord werkt samen met Samendoen en Huis ter Leede en vormen samen Huis van de wijk Noord.

Persbericht Buitenspeekdag Noord 2019 

Bewegen

SamenDoen en ASVZ organiseren zaterdag 6 juli een Lekker Fit Dag bij de Lingebolder bvoor iedereen met een beperking.

Het doel is kennis te maken met allerlei takken van sport. Er is allerlei informatie te krijgen en je kunt meedoen aan verschillende workshops.

Van 10.00 tot 17.00 uur, Koningin Emmalaan 84

Vrijdag 5 juli is er een Gezondheid en Doemiddag in Emma, Raadsliedenstraat 120, Leerdam.

Deelname is gratis en iedereen uit Leerdam en omstreken is van harte welkom!

Er is een doorlopend programma van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor alle informatie en het programma: Emma Doe en Gezondheid Middag

Mantelzorgondersteuning

SamenDoen verzorgt de PR van activiteiten voor mantelzorgers in Leerdam en Zederik. Hierbij kunt u denken aan informatiebijeenkomsten, lotgenotencontact en trainingen. Voor de activiteiten in de komende maanden zie Samen Doen flyer activiteiten juli-aug Mantelzorg

Heeft u af en toe behoefte aan een momentje voor uzelf? Weet u dat er in Leerdam en Zederik diverse voorzieningen zijn die de zorg voor uw dierbare tijdelijk kunnen overnemen?

Om het zoeken gemakkelijker te maken, heeft SamenDoen een overzicht gemaakt met voorzieningen voor respijtzorg, zoals dagopvang en logeren. Voor meer informatie zie Samen Doen – Folder overzicht respijtzorg 2019 scherm

Wij zoeken per direct een vrijwilliger voor het Breincafé . HetBrein café is er voor mensen met een geheugenprobleem. Je draait samen met de vaste vrijwilliger/begeleidster de ochtend. Sommige mensen worden opgehaald en weer thuis gebracht. Er worden activiteiten gedaan met de deelnemers, deze zijn op maat en naar gelang de behoeftes van de deelnemers. Ter afsluiting word er samen de lunch genuttigd.

Elke woensdag 9-13 uur in het stadspodium GO.

Zie voor informatie de Flyer Breincafe

.

Voor info kunt u bellen met SamenDoen 0345-637363.

Mantelzorgwaardering 2019

 Zorgt u voor iemand? Vraag de cadeaukaart aan!

Als u langdurig en intensief zorgt voor een naaste uit de gemeente Vijfheerenlanden, dan kunt u ‘de Mantelzorgwaardering 2019’ aanvragen. Deze cadeaukaart reiken we uit aan mantelzorgers, als blijk van waardering voor hun inzet. De cadeaukaart kunt u via een formulier aanvragen. Deze moet uiterlijk zondag 15 september 2019 bij SamenDoen ingediend zijn. De cadeaukaart wordt eenmalig uitgereikt rondom de landelijke Dag van de Mantelzorg, op 10 november 2019.

Aanvragen inwoners voormalige gemeenten Leerdam en Zederik
Bent u (nog) niet als mantelzorger ingeschreven bij SamenDoen? Dan kunt het aanvraagformulier via onderstaande link downloaden. Bij vragen kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur bellen naar Steunpunt Mantelzorg van SamenDoen, 0345 – 63 73 63.

Download aanvraagformulier: Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2019

Voor wie?

 1. Mantelzorgers zijn mensen uit het netwerk van de zorgvrager, zoals familie, buren of vrienden. Professionele zorgverleners en georganiseerde vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de waardering. Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg.
 2. Als u langer dan drie maanden aaneengesloten en meer dan acht uur gemiddeld per week mantelzorg verleent.
 3. De zorgontvanger moet inwoner zijn van de gemeente Vijfheerenlanden. Degene voor wie u zorgt woont zelfstandig of verblijft in een instelling.
 4. Maximaal 2 mantelzorgers per woonadres (voor verschillende zorgontvangers).
 5. Per zorgontvanger kan één waardering worden aangevraagd.

N.B.: Jonge mantelzorgers (6 t/m 18 jaar) kunnen met dit formulier ook een mantelzorgwaardering aanvragen. Voor hen gelden dezelfde criteria met uitzondering van D en E.

Mantelzorg buiten Vijfheerenlanden
Zorgt u als inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden voor iemand buiten onze gemeente? Dan kunt u in die gemeente contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg voor informatie over de waardering.

Vrijwilligerswerk

De zomer staat voor de deur. Het is al weer een paar dagen prachtig , heerlijk weer. We gaan ervan genieten!!!!! De zomervakantie breekt aan, dit betekent voor veel van ons de vakantie plannen, koffer pakken, een boek mee of lekker actief bezig zijn, of juist een heerlijk terrasje pakken. Vaak een paar fijne weken om naar uit te kijken. Er blijven oudere mensen thuis. Hun dierbaren zijn met vakantie, ze zijn alleen, moeten het zelf zien te rooien, even geen praatje of hulp met een boodschapje.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die in deze periode een oudere willen bezoeken, een wandelingetje maken, een kopje thee drinken, een praatje.

Heb jij in deze fijne zomerperiode tijd om iets voor een ander betekenen als maatje Twijfel niet en meld je aan. Geeft deze ouderen ook een fijne zomer

Bel SamenDoen: 0345-637363.

Vraag naar de informatie voor maatje/vrijwilligers.

Burgerinitiatieven

De gemeente Vijfheerenlanden organiseerde dinsdag 25 juni i.s.m. SamenDoen en Welzijn Vianen voor de derde maal Het Borrelt. Bedoeld voor leden van Inwoners initiatieven om elkaar te leren kennen en inspireren.

Ditmaal was het thema ‘Durf te vragen!’ De 40 aanwezigen (inwoners, ambtenaren en plaatselijke politici) werden getrakteerd op een interactieve sessie onder leiding van inspirator Herman Dummer.

Ondanks de warmte werd het inderdaad een inspirerende avond. Drie initiatieven kregen veel tips om een stap verder te komen in het vervullen van hun droom. De afsluitende borrel werd druk gebruikt om te netwerken en de ‘vraagtekens’ vlogen over en weer.

SamenLeven

Achter ieder mens zit een verhaal, een idee, een visie en een droom. De Werkgroep SamenLeven start met een serie videoboodschappen van ‘gewone’ Leerdammers onder de titel Ken je mij? De geportretteerden vertellen in 3 minuten over hun leven, werk en wat hen bindt met Vijfheerenlanden. Deze week is het eerste portret te zien op het YouTube-kanaal van SamenDoen. Ayse Koyuncu (22) vertelt wat haar drijft en heeft een boodschap: “Overweeg vrijwilligerswerk. Het geeft zoveel voldoening!”

“Ken je mij?” van Ayse is te zien via onderstaande link.

https://www.youtube.com/channel/UCmgWrL7OGd2nnBrdEyI5hog

Werkgroep SamenLeven organiseert zaterdag 6 juli een culturele markt in combinatie met een proeverij. Het plein wordt omgetoverd tot een ontmoetingsplek waar vele culturen samenkomen. Er zijn optredens uit verschillende culturen en sportactiviteiten voor de kinderen. Koop voor € 1,- een bordje, zodat u kunt proeven van al het lekkers. De opbrengst van de proeverij gaat naar de Voedselbank.

Tijd: 17:00-20:00 uur

Locatie: Dokter Reilinghplein en Bibliotheek

Voor meer informatie: Samen Doen poster Kleuren van de Regenboog

In opdracht van de werkgroep SamenOpvoeden van Stichting SamenDoen gaf Eleonora de workshop ‘Ouders in je kracht’ aan ouders van de Openbare Basisschool De Mozaïek in Leerdam.

We hebben het gehad over jezelf op nummer 1 zetten en hoe lastig dat is, over jezelf complimenten geven en daarmee ook je kinderen, over het voorbeeld en de reflectie zijn naar je kinderen en over voor je lichaam zorgen. We hebben geoefend met onszelf te waarderen en via een meditatieoefening bewust geworden van ons lichaam. Prachtig om te zien hoe de ouders opende en zich veilig voelde om te delen. Er is bij iedereen een -verkering met jezelf-zaadje geplant.

Het Opvoedfestival vindt plaats op vrijdag 20september van 17.00 tot 19:30 uur op het Europaplein en in de Pauluskerk in Leerdam.

Op het Opvoedfestival draait het om elkaar ontmoeten en uitwisseling, tussen ouders, (mede)opvoeders, kinderen en jongeren, hulpverleners en organisaties. Met het terugkerende karakter van dit evenement hopen wij ouders /opvoeders op een laagdrempelige manier toegang tot advies, ondersteuning zorg en te bieden. De focus ligt op een positieve benadering van het kind in de opvoeding. Er kunnen vrijblijvend vragen gesteld worden over diverse thema’s rondom opvoeden.

Behalve stands met informatie van relevante organisaties zijn er ook workshops, sport- en spelactiviteiten en optredens. De toegang is gratis.

Wees welkom!

Voor meer informatie: Samen Doen flyer Opvoedfestival

De Rots en Water- training voor vrouwen heeft als doel om vrouwen in hun kracht te laten komen door de aandacht te richten op communicatie en weerbaarheid. 8 deelnemers inmiddels hun certificaat behaald. De 8 wekelijkse training was een samenwerkingsverband tussen Stichting Jeugd & Jongerenwerk en Stichting SamenDoen.

Quotes:

‘Ik durf nu makkelijker mijn grenzen aan te geven’

‘Jammer, dat de training voorbij is. Ik doe iedere dag de oefeningen thuis’.

‘Ik mag mezelf zijn en ik kan alles’.

Ketenpartners & professionals

VluchtelingenWerk Vijfheerenlanden zoekt versterking

 VluchtelingenWerk heeft vorig jaar met een zeer kleine ploeg circa 40 statushouders gehuisvest en op weg geholpen in Leerdam, Zederik en Vianen. In de gemeenten, maar ook met al het ‘papierwerk’. Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten in de gemeente Vijfheerenlanden. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen als huisvestingscoach, maatschappelijk begeleider of juridische begeleider.

Gezond verstand

Begeleiders geven uitleg aan vluchtelingen bij het betrekken van een woning in de gemeente, over brieven en formulieren die ze ontvangen. Ze beantwoorden vragen tijdens spreekuren en begeleiden aanvragen voor gezinsherenigingen. Ook onderhouden ze contact met betrokken partijen zoals IND, advocaten en ambassades. Zo helpen ze een vluchteling – net nieuw in een onbekende gemeente, in een onzekere periode in zijn leven op weg.

Een begeleider hoeft geen speciaal profiel te hebben. Gezond verstand en brede nieuwsgierigheid is meer dan voldoende. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk krijgen goede trainingen over allerlei vraagstukken.

Wat krijg je er voor terug?

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers. Je leert veel op een praktische wijze en ontvangt veel dankbaarheid van de mensen, die je helpt.

Bewonderenswaardig

‘Helemaal opnieuw moeten beginnen, in een nieuw land, in een vreemde taal. Ik zie van dichtbij hoe statushouders hun best doen hier snel mee te doen. Dat vind ik heel erg bewonderenswaardig zegt vrijwilliger Anne (46). ‘Ik vraag me wel eens af, hoe zou ik dat doen? Dit werk zet mij weer even met beide benen op de grond.’

 Wie komt ons team in Vijfheerenlanden versterken? Als coach huisvesting, maatschappelijk begeleider of juridisch begeleider. Heb je een halve dag of een paar halve dagen tijd om je in te zetten voor Vluchtelingenwerk in Vijfheerenlanden stuur dan een mailtje met een korte beschrijving van jezelf en je motivatie naar de teamleider Herald Zwartkruis: hzwartkruis@vluchtelingenwerk.nl