Algemeen

In de gemeente Vijfheerenlanden start een pilot woontrainingshuis voor jongeren en jong volwassenen. De gemeente wil op praktische wijze jong volwassenen, die nog niet in staat zijn zelfstandig te wonen, ondersteunen. Maandag 24 februari jl. tekenden de vier, bij de pilot, betrokken partijen een samenwerkingsovereenkomst.

Niet elke jongere is in staat direct, zelfstandig te wonen. Soms komt de jongere uit een instelling voor jeugdzorg en moet op eigen benen staan, maar heeft nog niet de zelfstandigheid om dit te doen. Ook zijn er jongeren die tijdelijk met psychosociale problematiek kampen of een lichte verstandelijke beperking hebben en voor wie het zelfstandig wonen nog een brug te ver is.

Samenwerking

De gemeente heeft samen met woningcorporatie Kleurrijk Wonen, Stichting Jeugd en Jongerenwerk en Welzijn Stichting Samen Doen afgesproken hier een voorziening voor te treffen. Woningcorporatie Kleurrijk Wonen stelt een woning beschikbaar, in deze woning kunnen drie jongeren wonen. Zij hebben een eigen kamer en delen de gemeenschappelijke voorzieningen. Jeugd -en Jongerenwerk Midden-Holland zorgt voor de dagelijkse begeleiding. Welzijnsstichting Samen Doen draagt bij met projecten waar jongeren aan kunnen deelnemen. Als het nodig is werkt men samen met zorgaanbieders die specifieke begeleiding kunnen bieden. Het Sociaal Team van de gemeente kijkt in nauwe samenwerking met het jeugd -en jongerenwerk welke jongeren gebaat zijn bij dit woontrainingshuis.

In 1,5 jaar tijd naar zelfstandig wonen

Het is de bedoeling dat de jongeren niet alleen leren wat er komt kijken bij het wonen, zoals het leren koken en het voeren van de huishouding. Ze krijgen ook ondersteuning bij hun school of werk. De jongeren schrijven zich ook meteen in voor een woning voor wanneer zijn na een periode van ongeveer 1,5 jaar daadwerkelijk op eigen benen kunnen staan en echt zelfstandig gaan wonen.

Aanvulling op woonvoorzieningen

De gemeente ziet dit woontrainingshuis als een belangrijke aanvulling op reeds bestaande woonvoorzieningen zoals Kamers met Kansen en Kamers met Aandacht. Met de komst van het Woontrainingshuis is er ook een mogelijkheid voor jong volwassenen om ondersteund te worden bij het zelfstandig wonen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij Tineke Bouchier, beleidsadviseur sociaal domein, gemeente Vijfheerenlanden

Verlies van een dierbare doet pijn. Als u het gevoel hebt dat u vast blijft zitten in uw verdriet, u moeite hebt om in het ritme van de dag te komen of als u zich eenzaam of onbegrepen voelt in uw omgeving, dan is de rouwbelevings-groep misschien wel iets voor u. Bij voldoende belangstelling start de groep in maart of april.

Zie voor meer informatie Samen Doen flyer Gespreksgroep rouwbeleving

Sport en Cultuur op en na school

Dinsdag 25 maart stond er letterlijk een SamenDoen- dag op het programma in samenwerking met de SKCN. De kinderen van de Westkanjers, Pluskanjers en Waterkanjers verzamelden allen op één locatie om hier een echte dag samen te hebben. Ongeveer 50 kinderen werden op leeftijd in groepen verdeeld. Tijdens de dag kwamen er verschillende activiteiten aan bod. Meester Nick gaf het spel Kwartet in de gymzaal. Onze cultuurcoach, Mariska, heeft met afval geknutseld. In samenwerking met de BSO waren de kinderen ook creatief in de keuken en werden er heerlijke appelflappen, spiesjes met poffertjes & fruit en creatieve  sandwiches gemaakt. Hier heeft iedereen tijdens de lunch enorm van genoten. In de middag was het programma wat rustiger: met Britt het schoolplein op om knotshockey te doen of een uurtje vrij spelen. Maar ook kwam Chris Kramer van de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden iets vertellen over uilen. De kinderen hebben nog uilenballen (braakballen van uilen) gepluisd om te onderzoeken wat die uilen gegeten haden.

Het was een enorm leuke dag!

Bewegen

Bent u 60+ en wilt u weten hoe fit en gezond u eigenlijk bent? En vraagt u zichzelf soms af hoe u in beweging kan komen en uw leefstijl kan veranderen?

Dan is er voor u de fitheidstest 60+. Voorwaarde is wel dat u nog niet voldoet aan de beweegnorm (per week beweegt u nu minder dan twee-en-een-half uur matig of intensief).

Wij bieden u deze gratis fitheidstest en analyse aan, waarbij kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen gemeten worden. Dit wordt gedaan door een gekwalificeerd fysiotherapeut, gespecialiseerd in fitheid en beweging voor ouderen in samenwerking met SamenDoen.

De test wordt in april of mei afgenomen en duurt circa 30 minuten. Aansluitend is er een nabespreking van de testresultaten en krijgt u een  bewegingsadvies van de beweegcoach van SamenDoen.

Aanmelding voor 1 april bij Cynthia van de Water: 06-19618967 of cvdwater@samendoen.expert.

Na aanmelding ontvangt u een inschrijfformulier, waarin nadere informatie wordt gevraagd om te beoordelen of u voldoet aan de voorwaarden om aan de test mee te kunnen doen. Vervolgens krijgt u een uitnodiging voor de test.

De Fitheidstest 60-plus is een samenwerking van SamenDoen en ADFYS Paramedisch Centrum Leerdam.

Er is plaats voor 30 personen. Wees er dus snel bij!

Mantelzorgondersteuning

Zorgt u voor een naaste met niet-aangeboren hersenletsel? Dan is de cursus De Zorg de Baas er voor u. Tijdens de cursus staat u als naaste centraal. Wat betekent het niet-aangeboren hersenletsel van de ander voor u als partner/ouder of kind? Door het delen van kennis en ervaring met andere cursisten kunt u begrip en (h)erkenning vinden Voor wie?

Meer informatie of aanmelden? Zie Flyer de Zorg de Baas Gorinchem voorjaar 2020

SamenDoen verzorgt de PR van activiteiten voor mantelzorgers in Leerdam en Zederik. Hierbij kunt u denken aan informatiebijeenkomsten, lotgenotencontact en trainingen. Voor de activiteiten in de komende maand zie Samen Doen flyer activiteiten maart Mantelzorg

“Door die bewustwording heb ik echt dingen in mijn leven aangepast.”

Met een set speelkaarten en werkbladen brengt BordjeVol voor mantelzorgers spelenderwijs in kaart welke activiteiten energie kosten, hoe lang de situatie nog vol te houden is en welke mensen kunnen helpen.

De methode is heel concreet. Het biedt u:

  • Inzicht in de draaglast en draagkracht.
  • Inspiratie: op welke concrete levensaspecten is verandering wenselijk?
  • Activatie om daadwerkelijk anderen om hulp te vragen.

Mantelzorger: ‘Ik had zo’n kaartje in mijn hand en dacht: dit komt toch niet óók op mijn bordje? Het was heel confronterend om die hoge stapel te zien. Maar dat gaf mezelf ook erkenning. En maakte het heel inzichtelijk.’

Interesse om deel te nemen? Op donderdag 5 maart begeleidt coördinator Carolien Harbers de kennismakingsworkshop ‘Bordje Vol’. Er is plaats voor maximaal 7 personen.
Kosten: 2 euro p.p. incl. koffie, thee en wat lekkers. Meer informatie over de betaling krijgt u bij aanmelding te horen.
Locatie: op een nader te bepalen locatie in Vianen.
Aanmelden: voor 1 maart, via: mantelzorg@welzijnvianen.nl / 0347- 374 097. Leest u dit bericht na 1 maart en wilt u zich nog opgeven? Neem dan contact met ons op.

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd een stapeling van kosten op. U betaalt bij voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, vervoerskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kunt u terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak gebruik van de aftrek van zorgkosten!

Omdat aangifte doen niet altijd eenvoudig is kunt u gebruik maken van een stappenplan. Zie voor meer informatie De-aftrek-van-zorgkosten-over-het-jaar-2019-tijdschriftartikel of kijk op https://meerkosten.nl

Vrijwilligerswerk

Maatjes Franscis de Klerk en Elly de Swart gaven in januari een interview voor Het Kontakt. Lees via de link hun verhaal!

www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/221093/samendoen-is-op-zoek-naar-maatjes-

Inwonersinitiatieven

Het Mamacafé is een plek voor mama’s, papa’s en andere opvoeders om samen te komen, ervaringen te delen en te ontspannen onder het genot van een kopje thee of koffie. Kinderen zijn hierbij zeker welkom en ongeveer één keer in de 2 à 3 maanden is er een thema met gastspreker.

Voor meer informatie ga naar www.mamacafe-leerdam.nl en de flyer MamaCafe Flyer

De Stichting MUS, de organisatie die zich inzet voor een woonvoorziening voor jongeren met een beperking, organiseert vrijdag 12 juni een benefietconcert in Leerdam. Het programma wordt verzorgd door de Marinierskapel en Dennis van Aarssen, winnaar van The Voice 2019.

Kaarten zijn eind maart beschikbaar. Houdt daarvoor nieuws op de digitale kanalen van MUS in de gaten.

Neem voor meer informatie over MUS ook eens een kijkje op de nieuwe website: www.stichtingmus.nl.  

SamenLeven

SamenDoen organiseert dit jaar ook Rots- en Water Training voor mannen

Rots en Water is een weerbaarheidstraining. Dit wil zeggen dat wij werken aan jouw zelfvertrouwen, jouw zelfbeeld en je zelfbeheersing. En dit doen we vooral door actief bezig te zijn en door oefeningen te doen.

We laten je voelen hoe sterk jij kunt staan en hoe goed jij voor jezelf kunt opkomen.  We laten je zien wanneer je een Rots (hard) bent en wanneer je Water (flexibel) bent. En we laten je ervaren wanneer je plezier en wanneer je last van je Rots houding en je Water houding kunt hebben.

SamenDoen kiest bewust voor kleine groep van ongeveer acht deelnemers. De trainers kunnen dan aandacht geven aan elk individu.

De training is gratis. Dit is een samenwerking met Stichting Jeugd en Jongerenwerk.

De data van de training: 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni en 2 juli

Locatie: Gymzaal West in Leerdam

Tijd: 10:00 – 12:00 uur

Je kunt je aanmelden via: info@samendoen.expert.

Meer informatie bij: T. Yagmur, telefoonnummer: 0345-637363 of tyagmur@samendoen.expert

De werkgroep SamenLeven organiseert Kook Café in Dialoog om inwoners met elkaar in contact te brengen door hen samen te laten koken. Deelnemers koken samen een zelf gekozen menu en worden actuele onderwerpen besproken. Kook café in Dialoog is ook een mooie gelegenheid om de netwerken van deelnemers versterken.

Heb je passie voor koken? Je bent van welkom om mee te doen. Er kunnen maar een beperkt aantal deelnemers meedoen. De tweede groep zit vol. Je kunt je aanmelden voor de derde groep. Van te voren aanmelden is daarom een must via:

info@samendoen.expert

Voor meer informatie graag contact opnemen met T. Yagmur, telefoonnummer: 0345-637363 en zie: Samen Doen flyer Kookcafé in Dialoog3

Zachte Kracht is voor mensen die (meer) ontspanning, kracht , vitaliteit en gezondheid zoeken.

In de training van zes bijeenkomsten leer je oefeningen (beweging, ademhaling, ontspanning) en dansen vanuit je gevoel . Zo raak je de verschillende lagen van lichaam en geest aan en kom je in beweging. Dit geeft letterlijk meer ruimte in je hoofd en spieren!

Quotes van deelnemers na de eerste bijeenkomst:

‘Ik wil mij richten op persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en gezondheid. Mezelf vrij en vitaal kunnen voelen. Ik mag zijn wie ik ben!. Hier wil ik aan werken.’

‘Ik wil dat we in Nederland gaan werken vanuit talent, dat we bijdragen aan de samenleving wat we kunnen en willen bijdragen. Op een Zachte manier, waardoor de stress plaatsmaakt voor voldoening en plezier’.

Zie voor informatie over tijden en aanmelden Samen Doen flyer Zachte Kracht

De werkgroep SamenLeven van SamenDoen houdt het hele jaar door dialoogtafels over verschillende onderwerpen. We starten in maart met de eerste dialoogtafel over sociale eenzaamheid onder jongeren.

Eenzaamheid is een groeiend probleem. Het treft niet alleen ouderen: ook veel jongeren voelen zich eenzaam. We vinden het als werkgroep belangrijk om hier bij stil te staan. We gaan aan de hand van verschillende stellingen met elkaar in gesprek op een laagdrempelige manier.

Wees welkom maandag 23 maart 19.30 – 21.30 uur

Locatie: Noorderberg, Bergstraat 90 in Leerdam

Voor meer informatie: Samen Doen flyer dialoogtafel

De sollicitatietraining ‘Werken naar werk’ bij SamenDoen biedt deelnemers maatwerk op het gebied van zoeken naar werk. Bij deze training wordt veel aandacht besteed aan meer inzicht in jezelf te krijgen of dit inzicht te vergroten. Communicatie en eigen presentatie zijn daar onderdelen van. Daar wordt onder andere het gespiegeld worden door anderen op respectvolle wijze voor ingezet. Respectvol spiegelen c.q. feedback geven en ontvangen komen bij het onderdeel communicatie ook aan de orde. Zodoende wordt een stevige basis gelegd voor solliciteren vanuit zelfvertrouwen.

Wil je Werken naar Werk? Geef je dan op via: info@samendoen.expert.

Voor meer informatie: Samen Doen flyer Werken naar Werk

Proeven van muziek, optredens, cultuur en eten!

Het evenement Kleuren van de Regenboog brengt inwoners uit Vijfheerenlanden bij elkaar om iets van de eigen achtergrond, gerechten, hapjes en cultuur met elkaar te delen, zodat er beter verbinding wordt gelegd tussen bewoners.

Het evenement wordt georganiseerd op zaterdag, 27 juni van 16:00 tot 19:00 uur op het Reilinghplein in Leerdam.

Samen maken we de Culturele Markt tot een bruisend evenement! Zou je mee willen werken of meedenken ben je van harte welkom.  Heb je ideeën of suggesties voor een geslaagd event of wil je jezelf aanmelden als vrijwilliger? Stuur een e-mail naar: info@samendoen.expert

Onze ouderen willen blijven meedoen in de samenleving. De sociale activiteiten dragen bij aan de kwaliteit van leven van ouderen en zijn belangrijk in het voorkomen van eenzaamheid.

De werkgroep SamenLeven organiseert op 15 april een middag die in het teken staat van eenzaamheid onder ouderen. Deze middag zal bestaan uit verschillende activiteiten zoals workshop bewegen en bingo met leuke prijzen.

De theatergroep Bedtimes Stories is bij dit event uitgenodigd. Zij spelen toegankelijke, interactieve huiskamervoorstellingen voor ouderen die zorg nodig hebben of zelf niet in de mogelijkheid zijn om naar het theater te gaan. Dit doen ze aan de hand van vrolijke Nederlandstalige liedjes en poëzie.

We sluiten de middag af met een heerlijk diner uit de Molukse keuken.

Op de koffie bij…SamenDoen

Locatie: Partycentrum ’t Dak

Tijd: 13:00 – 17:00 uur