Algemeen

Ben jij (of ken jij) een jongere tussen de 15 en 27 die niet weet welk werk of opleiding past?

Geef je dan op voor het Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van Vijfheerenlanden! Met MDT ga zelf op ontdekkingstocht naar wat je goed kunt (je talenten) en wat je wilt in de toekomst en draag je samen met 14 andere jongeren bij aan een mooiere wereld.  Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.mdtvijfheerenlanden.nl

Cliëntondersteuning

Voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie

Zorgt u langdurig en intensief voor een naaste met dementie? Dan is de cursus ‘De Zorg de Baas’ er voor u. Tijdens de cursus staat u als mantelzorger centraal. Zorgen voor iemand kan veel van u vragen. In deze cursus krijgt u handvatten en informatie uitgereikt. U krijgt meer grip op uw situatie en behoudt de regie.

Door het delen van ervaringen en kennis met andere cursisten ontstaat het gevoel van begrip en erkenning. U staat er niet alleen voor.

Voor wie? Inwoners van gemeente Vijfheerenlanden en omgeving
Wanneer? Maandagochtend van 9.30—11.30 uur

Data: 30 sept / 14 en 28 okt / 11 en 25 nov / 9 dec en 10 februari.

Waar? Open Vensters, Pr Marijkeweg 34 in Ameide

Meer informatie of aanmelden? Bel of mail ons servicebureau MEE 0183-691600 of via servicebureau@meeav.nl

Mantelzorgondersteuning

Let op: tot uiterlijk 15 september kan de aanvraag voor Mantelzorgwaardering 2019 ingediend worden.

Kijk voor informatie op https://samendoen.expert/mantelzorgwaardering/

SamenDoen verzorgt de PR van activiteiten voor mantelzorgers in Leerdam en Zederik. Hierbij kunt u denken aan informatiebijeenkomsten, lotgenotencontact en trainingen. Voor de activiteiten in de komende maanden zie Samen Doen flyer activiteiten Mantelzorg september 2019

Onlangs bracht het SCP een publicatie uit over de combinatie arbeid en zorg (‘Mantelzorg en werk; kwaliteit van leven en het gebruik van ondersteuning op het werk’). Het gaat om burgers die naast werk ook nog mantelzorgtaken hebben te vervullen en soms ook nog gecombineerd met verantwoordelijkheden voor een eigen gezin.

In dit onderzoek komt naar voren dat het aantal werkende mantelzorgers na gestage groei gelijk blijft maar dat een groot deel wel langduriger deze twee taken combineert.

Een kwart van de 16-69-jarigen combineert arbeid en mantelzorg

Een op de drie werkende vrouwen en een op de vijf werkende mannen geeft  mantelzorg. Het gaat om alle hulp aan mensen in de directe sociale omgeving in verband met gezondheidsproblemen. Mannen met een zorgtaak werken 39 uur per week en geven 6 uur mantelzorg (samen 45 uur); vrouwen die beide combineren besteden hieraan 34 uur per week (28 uur werk en 6 uur mantelzorg). Werkende mantelzorgers geven vooral hulp aan een (schoon)ouder (55%), bijna een op de tien (9%) aan de partner en 7% aan zijn of haar kind.

400.000 werkenden geven intensief hulp aan hun zieke naaste

Ongeveer 20%  van degenen die arbeid en mantelzorg combineren helpt intensief (wekelijks minimaal 8 uur). Het gaat om circa 400.000 mensen. Gemiddeld werken zij 31 uur per week en helpen zij 21 uur (samen 52 uur). Mannen die werk en intensieve hulpverlening combineren zorgen vaak voor hun partner, vrouwen vooral voor (schoon)ouders.

Grote kans dat u iemand bent of kent die deze twee taken combineert? Wilt u hier meer over weten kijk dan eens op www.werkenmantelzorg.nl

Zie voor meer informatie Werk en mantelzorg

Vrijwilligerswerk

Voor een goed lopend evenement zijn enthousiaste Verkeersregelaars onmisbaar. In Leerdam worden steeds meer evenementen georganiseerd. Wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de Verkeersregelaarspoule willen komen versterken.

Minimumleeftijd is 16 jaar en er wordt een digitaal examen afgenomen.

Verkeersregelaars worden ingezet op verschillende tijden voor evenementen van allerlei organisaties.

SamenDoen is aanspreekpunt en zorgt voor ondersteuning en coördineert de inzet van de verkeersregelaars bij evenementen. Eenmaal per jaar is er een bijeenkomst waar allerlei zaken besproken worden en iets gezelligs wordt georganiseerd.

Voor aanmelding of vragen, stuur een mail aan ldevries@samendoen.expert en er wordt contact met u opgenomen.

Komt u het team versterken?

Burgerinitiatieven

Op zaterdag 28 september organiseert het Pilgram Initiatief van 11.00 tot 17.00 uur, op het plein voor de grote kerk in Leerdam, een muziekfestival en een streekproductenmarkt.

Zie voor meer informatie Persbericht Pilgram

SamenLeven

Opvoedfestival

Het Opvoedfestival vindt plaats op vrijdag 20september van 17.00 tot 19:30 uur op het Europaplein en in de Pauluskerk in Leerdam.

Op het Opvoedfestival draait het om elkaar ontmoeten en uitwisseling, tussen ouders, (mede)opvoeders, kinderen en jongeren, hulpverleners en organisaties.

Met het terugkerende karakter van dit evenement hopen wij ouders /opvoeders op een laagdrempelige manier toegang tot advies, ondersteuning zorg en te bieden. De focus ligt op een positieve benadering van het kind in de opvoeding. Er kunnen vrijblijvend vragen gesteld worden over diverse thema’s rondom opvoeden.

Behalve stands met informatie van relevante organisaties zijn er ook workshops, sport- en spelactiviteiten en optredens. De toegang is gratis.

Wees welkom!

Zie voor meer informatie Samen Doen flyer opvoedfestival

Ketenpartners & professionals

VluchtelingenWerk heeft vorig jaar met een zeer kleine ploeg circa 40 statushouders gehuisvest en op weg geholpen in Leerdam, Zederik en Vianen. In de gemeenten, maar ook met al het ‘papierwerk’. Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten in de gemeente Vijfheerenlanden. Daarvoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die aan de slag willen als huisvestingscoach, maatschappelijk begeleider of juridische begeleider.

Gezond verstand

Begeleiders geven uitleg aan vluchtelingen bij het betrekken van een woning in de gemeente, over brieven en formulieren die ze ontvangen. Ze beantwoorden vragen tijdens spreekuren en begeleiden aanvragen voor gezinsherenigingen. Ook onderhouden ze contact met betrokken partijen zoals IND, advocaten en ambassades. Zo helpen ze een vluchteling – net nieuw in een onbekende gemeente, in een onzekere periode in zijn leven op weg.

Een begeleider hoeft geen speciaal profiel te hebben. Gezond verstand en brede nieuwsgierigheid is meer dan voldoende. Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk krijgen goede trainingen over allerlei vraagstukken.

Wat krijg je er voor terug?

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers. Je leert veel op een praktische wijze en ontvangt veel dankbaarheid van de mensen, die je helpt.

Bewonderenswaardig

‘Helemaal opnieuw moeten beginnen, in een nieuw land, in een vreemde taal. Ik zie van dichtbij hoe statushouders hun best doen hier snel mee te doen. Dat vind ik heel erg bewonderenswaardig zegt vrijwilliger Anne (46). ‘Ik vraag me wel eens af, hoe zou ik dat doen? Dit werk zet mij weer even met beide benen op de grond.’

 Wie komt ons team in Vijfheerenlanden versterken? Als coach huisvesting, maatschappelijk begeleider of juridisch begeleider. Heb je een halve dag of een paar halve dagen tijd om je in te zetten voor Vluchtelingenwerk in Vijfheerenlanden stuur dan een mailtje met een korte beschrijving van jezelf en je motivatie naar de teamleider Herald Zwartkruis: hzwartkruis@vluchtelingenwerk.nl

Sinds september 2017 is de NAH-Vraagwijzer actief in Vijfheerenlanden. De NAH-Vraagwijzer is een ‘loket’ waar je als getroffene van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), als mantelzorger van een getroffene, als naaste, betrokken professional of vrijwilliger terecht kunt met vragen voor advies, voorlichting en ondersteuning.

 

De NAH-Vraagwijzer maakt sinds 1 januari 2019 onderdeel uit van Sociaal Lokaal in Leerdam en werkt nauw samen met de partners van het Sociaal Domein.

Zie voor meer informatie Persbericht NAH