Nieuwsbrief SamenDoen september

//Nieuwsbrief SamenDoen september

Nieuwsbrief SamenDoen september

2018-09-06T15:22:05+00:00

Algemeen

Professionele samenwerking in het Leerdamse Sociaal Domein

Komende november betrekt SamenDoen met een aantal ketenpartners uit het Sociaal Domein een nieuwe locatie. Er wordt nu druk verbouwd aan het voormalig Kleurrijk Wonen pand aan de Industrieweg in Leerdam. Samen met de partners (Sociaal Team, Avres, Yulius, St. jeugd & Jongerenwerk, Vluchtelingenwerk en Vivenz) willen wij een gezamenlijke integrale aanpak voor kwetsbare inwoners. Met die verhuizing zijn we er niet. Een integrale aanpak vraagt ook om een gezamenlijke visie. Een visie op ons werk in het Leerdamse sociale domein, de verbinding tussen de professional en de burger/hulpvrager en de verbinding tussen formele en informele zorg. Het vraagt afstemming en verdieping op de vraag hoe we  de kennis van professionals (en vrijwilligers?) kunnen koppelen aan(hulp)vragen.

Het is belangrijk daarbij te erkennen dat elke afzonderlijke professional beschikt over eigen kennis, vaardigheden en netwerken. De kunst is bij het organiseren van een gezamenlijke aanpak deze kwaliteiten te bundelen.

Verbinding

Als professionals werken wij vanuit een gezamenlijke opdracht om kwetsbare inwoners met een hulpvraag te ondersteunen. Op het gebied van wonen, gezondheid, zorg, welzijn, opvoeden en participatie. Voor burgers van 0-100 jaar, van preventief tot curatief, van informeel tot professioneel.

Als professionals werken wij vraaggericht en bieden maatwerk in samenwerking met ketenpartners. Dit betekent dat de vraag van de inwoner centraal staat en niet het aanbod of de organisatie. Bij het bieden van maatwerk wordt dus gekeken wat een hulpvrager nodig heeft en welke ketenpartner dit het beste kan bieden.

Als professionals werken wij vanuit de visie van oplossingsgericht werken en sociale netwerkversterking. Een hulpvrager en bijvoorbeeld diens mantelzorger ondersteunen om zoveel mogelijk regie te behouden. Ons doel is dat elke kwetsbare inwoner wordt ondersteund door het eigen informele netwerk. Wij zien het als onze taak om het informele netwerk vraaggericht te (blijven) ondersteunen en te verduurzamen.

Als professionals werken wij samen vanuit een integraal mensbeeld: wij gaan uit van de mens als geheel binnen zijn/haar context, want hulpvragen hebben vaak betrekking op meerdere leefgebieden. Van belang is dat één professional de regie heeft over het gehele ondersteuningsproces en van daar uit (zo nodig) professionals invliegt met aanvullende expertise. Dit alles vanuit verbinding en samenspraak. Samenspraak met de hulpvrager, het netwerk en professionals van de eigen organisatie en ketenpartners. Een concept als ‘positieve gezondheid’ kan ondersteunend zijn voor het werken vanuit integraliteit.

De praktijk

Het vertalen van een visie naar de praktijk is vaak een langdurig proces. Het is de kunst om de implementatie te beschrijven in concrete stappen, evaluatiemomenten te nemen om te leren van fouten en natuurlijk om successen te vieren en uit te rollen.

Samenwerken is niet altijd vanzelfsprekend. Dat vraagt ruimte voor teamvorming met behoud van eigenheid en aandacht voor de cultuur ‘op de werkvloer’. Ruimte om zelf te creëren vanuit vakkennis, talenten en deskundigheid.  Maar ook elkaar aanspreken en complimenten geven. Zo kunnen professionals deze visie vertalen naar de praktijk

Samengevat: Door samen te werken in één pand weten wij elkaar beter te vinden en kunnen wij de aanwezige professionaliteit optimaal bundelen. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de ondersteuning van de inwoners van Leerdam.

Leerdam, augustus 2018

Saskia Smeenk, directeur SamenDoen

Ieder jaar presenteert Stichting SamenDoen zich aan het publiek met de SamenDoenDag. Ook dit jaar is er woensdag 12 september weer een grootse happening voor jong en oud op het Reilingplein.

Bij allerlei stands is er informatie te krijgen over de activiteiten van SamenDoen. De medewerkers zijn aanwezig om vragen te beantwoorden over hulpvragen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, Bewegen voor ouderen, Samen leven, Samen opvoeden, Werk & Participatie en Burgerinitiatieven. De SamenDoenDag is natuurlijk ook een geweldige manier om mensen te ontmoeten en een leuke middag te beleven.

Er is ook van alles te doen, zoals verschillende sportactiviteiten en is er voor de jeugd een stormbaan en een springkussen. Ook vindt de verkiezing van het beste Burgerinitiatief 2018 plaats.

De toegang is gratis en zijn er tegen een kleine vergoeding heerlijke versnaperingen en drankjes verkrijgbaar, aangeboden door Cafe Van Zanten.

Het evenement wordt om 14.00 uur feestelijk geopend.
Bij slecht weer is de SamenDoenDag in Laco en Het Dak.
Veder doet dit met muziek, poëzie en theatrale middelen. Het thema van de voorstelling is ‘Samen herinneringen ophalen.’

Op Wereld Alzheimer Dag, donderdag 20 september, wordt het Breincafé Leerdam officieel geopend. Deze feestelijke gebeurtenis vindt plaats in de theaterzaal van Stadspodium GO in Leerdam, aanvang 19.30 uur. Aansluitend speelt Theater Veder een interactieve voorstelling voor mensen met dementie en hun dierbaren.

Het Breincafé is er voor mensen die een vermindering van het geheugen ervaren én hun partner, collega, familielid en vriend(in).  Het is een ontmoetingspunt waar activiteiten worden ondernomen, ervaringen kunnen worden uitgewisseld en waar kennis en kunde kan worden gedeeld. Het motto is: ‘Niks moet, veel kan!’

Theater Veder geeft voorstellingen, presentaties en workshops over hoe gemakkelijker contact te maken met kwetsbare doelgroepen voor mantelzorgers en vrijwilligers. Het publiek wordt speels en interactief geïnformeerd over de problemen van ouderen met geheugenproblemen.

Veder doet dit met muziek, poëzie en theatrale middelen. Het thema van de voorstelling is ‘Samen herinneringen ophalen.’

Vanaf 19.00 uur is de foyer open. De officiële opening, met aansluitend de voorstelling, vindt plaats om 19.30 uur.
Aanmelden voor de opening kan via SamenDoen, telefoonnummer 0345 -637363 of e-mail naar info@samendoen.expert. Toegang gratis.

Het Breincafé is iedere woensdag in Stadspodium GO geopend van 9.30 tot 13.00 uur, inclusief lunch. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Elke maandagochtend is er Het Praathuis in de Noorderberg. Met elkaar de week doorspreken of op de hoogte gebracht worden van de Leerdamse nieuwtjes onder het genot van een kopje koffie.

Elke maandag wordt u warm onthaald door de 2 vrijwilligers van Het Praathuis, die ervoor zorgen dat het u nergens aan ontbreekt. Entree is gratis, de koffie 1 euro. Zien wij u volgende week? Dan krijgt u het eerste kopje koffie van het huis.
“Samen is veel gezelliger en dan smaakt de koffie ook lekkerder”, aldus een vaste bezoeker van het Praathuis.
Iedere maandag van 10.00 tot 12.00 uur, Noorderberg, Bergstraat 90, Leerdam.
Entree gratis.

Sport en Cultuur op en na school

Voor alle basisschoolkinderen in Leerdam, Kedichem en Schoonrewoerd is een boekje met hierin de activiteiten van de talententuin voor de maanden september, oktober en november. Schrijf je in en doe gratis mee aan allerlei gave sport en cultuur activiteiten. Nieuwsgierig? Klik hier voor het boekje!

Alle kinderen van de basisscholen in Leerdam, Kedichem en Schoonrewoerd krijgen begin dit schooljaar het allereerste boekje van de talententuin. Hierna krijgen ze er nog 2. Een in december en een in april. Hierin staan veel leuke activiteiten, knutselwerkjes, puzzels, acties en informatie.

Wat kan je verwachten in het eerste boekje

Als je door het boekje bladert zie je eerst de medewerkers van sport en cultuur. Ze stellen zich even voor, zodat je alvast weet hoe ze eruit zien voordat je naar een activiteit gaat. Ga je naar de volgende bladzijde zie je de activiteiten van september. Staat hier iets leuks voor je tussen? Schrijf je in, en doe mee!

Blader je verder zie je dat ook JeugdActief leuke activiteiten voor je heeft. En wil je nog wat nieuws proberen? Kijk dan bij de acties. De muziekwerkplaats en dansvereniging Elan hebben dit keer een leuke actie voor je! Hier kan je met korting of gratis aan meedoen. Lees wel even met wie je dan contact op moet nemen.

Ook de sport en cultuur activiteiten van oktober en november staan hier in. Het lijkt nog heel ver weg, maar let op! De activiteiten zijn erg leuk, worden gegeven door professionals en zitten snel vol, dus schrijf je snel in.

Inschrijven:

Inschrijven kan via de website www.samendoen.expert Ga naar Kalender, selecteer de goede maand en zoek de activiteit die je hebt gekozen. Zie je die niet meteen staan, vul de naam van de activiteit in bij ‘zoeken’. Als je op de activiteit klikt, krijg je meer informatie en kun je je direct inschrijven.

Alle inschrijvingen sluiten 2 dagen voor de activiteit om 12.00 uur. Vol = vol!

Voor meer infromatie kan er contact opgenomen worden met Kim Overbeek, koverbeek@samendoen.expert of via 0345-637363.

Download hier meer informatie (PDF)

Bewegen

In de eerste week van de zomervakantie hebben SamenDoen en Stichting Jeugd- en Jongerenwerk drukbezochte activiteiten georganiseerd voor de jeugd.

Peuters en kleuters hebben gespeeld in de museumtuin van het Glasmuseum en gesurvivald bij Laco. Voor basisschoolkinderen was er onder andere een clinic bij de tennisclub, een speurtocht en een waterzeskamp. De jeugd van 12 jaar en ouder ging kanoën en aan de slag met Trucker Cap Graffiti. Meer dan 200 kinderen hebben zich uitstekend vermaakt bij alle activiteiten. Vooral de workshop Trucker Cap Graffiti was populair. Veel kunstenaars in de dop gingen trots naar huis met de door henzelf met stiften bewerkte pet! “Het was echt te gek,” vertelde Marieke (13). “Ik heb mijn bijnaam er op getekend met stoere tijgerstrepen. Echt cool! Ik ga hem de hele vakantie dragen.” Gelukkig hielp het weer goed mee, zodat alle buitenactiviteiten door konden gaan. Op de foto’s is goed het enthousiasme van de deelnemers te zien. Een veel gehoorde vraag was dan ook: “Mogen we de volgende keer weer mee doen?”

U bent 60+ en vraagt zich af “hoe fit en gezond ben ik?” “En hoe kan ik in beweging komen en mijn leefstijl gaan veranderen?”

Samen Doen biedt in samenwerking met ADFYS Paramedisch Centrum Leerdam een gratis fitheidstest en analyse aan, uitgevoerd door een fysiotherapeut, waarbij kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen gemeten worden. Aansluitend ontvangt u een bewegingsadvies door de beweegcoach van Samendoen.

De test wordt maandag 8 oktober afgenomen

en duurt 30 minuten. U krijgt een uitnodiging met het exacte tijdstip. Vrijdag 12 of woensdag 17 oktober is er een  nabespreking van de testresultaten en krijgt u een bewegingsadvies.

De locatie: ADFYS Paramedisch Centrum Leerdam, Dokter Reilinghplein 14, 4141 DB Leerdam.
Opgave voor 1 oktober bij Ageeth Vrolijks
06-45672870 avrolijks@samendoen.expert
Er is plaats voor 30 personen. Wees er snel bij!

Cliëntondersteuning

Een cursus met praktische tips en trucs over omgaan met dementie.

Zes woensdagen van 22 augustus t/m 26 september,

aanvang 19.30 uur, De Pukkel, Meerkerk.

MEE en Buurtzorg organiseren in samenwerking met SamenDoen een cursus voor mensen die zorgen voor een naaste met (mogelijke) dementie. De cursus vindt plaats op zes woensdagen van 22 augustus tot en met 26 september in Meerkerk. Er is een terugkomstbijeenkomst op woensdag 23 januari 2019.

Dementie is een ziekte met grote gevolgen. Niet alleen voor degene die de ziekte heeft, maar ook voor mensen in de directe omgeving. Er is steeds meer zorg nodig en de emotionele band verandert. De cursus De Zorg de Baas geeft niet alleen inzicht in de ziekte dementie en hoe om te gaan met het aangrijpende ziekteproces. Er worden ook handvatten aangereikt om meer grip op de situatie te krijgen. Door het contact met groepsgenoten is er ruimte voor (h)erkenning. Het delen van ervaringen zorgt voor het gevoel er niet alleen voor te staan.

De cursus wordt gegeven in de Pukkel, Blommendaal 4 in Meerkerk, van 19.30 tot 21.30 uur. De eenmalige kosten zijn € 10,-. Er is ruimte voor 10 deelnemers. Aanmelden kan via een mail aan SamenDoen (info@samendoen.expert) of telefonisch: 0345-637363. Voor meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met het servicebureau van MEE: 0183-691600.

Voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden
Dinsdag 25 september, Lingesteyn Leerdam, 19.30 uur

Dit najaar viert het Alzheimer Café Leerdam e.o. zijn 10 jarig jubileum. Dit jubileum wordt gevierd op dinsdag 25 september in verpleeghuis Lingesteyn met het liedjescabaretgezelschap “Het Draait Om Mensen Nietwaar”. Het programma bestaat uit muziek, afgewisseld door korte verhalen en gedichten. Het gezelschap laat herkenbare situaties over geheugenproblemen de revue passeren. Ondertussen kunt u genieten van een hapje en een drankje en wordt het publiek uitgenodigd mee te zingen.

“Kind, dat heb ik m’n hele leven al gedaan!” is het verhaal van moeder met toenemende geheugenproblemen. Hoe gaat ze daar mee om en hoe gaat haar omgeving daar mee om. Hoe houdt ze zich staande en hoe houdt ze nog zo veel mogelijk de regie. Het is een reis naar een onbekende bestemming en op diverse stations wordt even gestopt tot de trein langzaam in de mist verdwijnt. Veel muziek maar ook korte verhalen en gedichten wisselen elkaar af en uiteraard is het een verhaal met een lach en een traan.

Het Alzheimercafé is te vinden in het Verpleeghuis Lingesteyn, via hoofdingang Lingepoli, op de eerste etage. Het café is open vanaf 19.00 uur en de voorstelling begint om 19.30 uur. De entree is gratis. U kunt zich aanmelden bij SamenDoen via mail info@samendoen.expert of telefonisch 0345-637363.

Als je zelf de 40 of 50 passeert ga je ook steeds meer merken dat je ouders ouder worden. En we weten, ouderdom komt met gebreken. Bij de ene wat meer dan bij de ander, maar toch. Nu we allemaal steeds langer thuis blijven wonen, is de kans groot dat er een moment komt dat je ouders jouw zorg nodig hebben. Maar weet je eigenlijk wel hoe jouw ouders daarover denken? En hoe sta je hier zelf in?

Vraag eens wat je ouders willen en wat ze al geregeld hebben.

Hieronder zaken om te bespreken of om over na te denken over ouder worden, zorg, financiën, wonen en werken.

Ouder worden
Een gesprek openen over de toekomst, het is als in een glazen bol kijken. Maar daar zijn gelukkig instrumenten voor. Het Familie Gesprek is een uitnodiging voor jou en je familie om eens het gesprek te hebben over later.

Bestel gratis het praatpakket voor het Familie Gesprek.

Bespreek samen hoe je de toekomst ziet. Denk daarbij aan:

 • Zijn er broers en/of zussen? Of ben je alleen? Wie wil en kan welke zorg op zich nemen?
 • Hoe ziet het sociaal netwerk van je ouders eruit? Denk aan familieleden, vrienden, kennissen, collega’s en buren. Wie kan wat doen?
 • Wie mag beslissingen nemen namens je ouders? Is vertegenwoordiging goed geregeld bij jouw ouders? Voor meer informatie hierover kun je terecht op de website nl.

Zorg
Bespreek hoe het zal gaan als een van jullie ineens ziek wordt.

 • Gaat de familie dingen voor elkaar doen, maakt de daarbij afstand uit?
 • Is er goed contact met de buren?
 • Gaan jullie zorg inkopen?

Financiën

 • Houden jij en je ouders rekening met toekomstige zorgkosten en kosten die samen kunnen hangen met een eventuele verhuizing? Meer informatie hierover vind je op ikwoonleefzorg.nl.
 • Hoe willen je ouders dat de financiën worden beheerd als zij dit zelf niet meer kunnen? Zie Checklist voorkomen financiële uitbuiting.
 • Hebben je ouders een uitvaartverzekering?
 • Vraag eens aan jouw ouders of ze een levenstestament hebben en wat hier in staat. Voor meer informatie kun je terecht op goedvertegenwoordigd.nl.

Wonen

 • Wonen jouw ouder wordende ouders in een toekomstbestendig huis? Wonen zij ver bij jou vandaan of willen jullie dichter bij elkaar gaan wonen? Of misschien zelfs in de tuin of bij elkaar in huis? Het wijzigen van de woonsituatie kost veel tijd. Tijdig stappen ondernemen met het oog op de toekomst is dan ook raadzaam. Kijk voor meer informatie op ikwoonleefzorg.nl of bestel het zakboekje Samen wonen om te zorgen.
 • Met (kleine) woningaanpassingen kunnen je ouders hun woning nu al mee laten ontwikkelen met het ouder worden. Door nu vast woningaanpassingen te realiseren (hoog toilet, instapdouche) hoeft het niet allemaal als het er op aan komt en haast heeft. Voor meer informatie over woningaanpassingen kun je terecht op veiligheid.nl en hulpmiddelenwijzer.nl.

Werken

 • Hoe gaat je werkgever om met mantelzorg? Zoek vast eens op of je werkgever specifieke zaken regelt voor mantelzorg en welke verlofregelingen er zijn.
 • Ken jij een collega die werk en mantelzorg combineert? Informeer eens hoe hij of zij dit doet in de praktijk.

 

Bijna 70% van alle mensen met dementie woont thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals “Dementie … en nu?”, maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf. Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak alleen.

Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden, helpt het om:

 • meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en weten welke ondersteuning mogelijk is;
 • beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting;
 • mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.

“Dementie en nu” richt zich naar de mantelzorger die thuis of daarbuiten voor iemand met dementie zorgt.

In de 10 bijeenkomsten van “Dementie en nu” worden inzichten, kennis en vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelde onderwerpen. De bijeenkomsten worden gegeven voor een vaste groep van 8 à 12 mantelzorgers van een persoon met dementie. Deelname kan je helpen beter het hoofd te bieden aan de soms uitdagende zorgsituatie. Want ook uit de zorg en de begeleiding van een persoon met dementie kan je voldoening halen.

De bijeenkomsten:
Data 2018:    3 oktober, 17 oktober, 31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december.
Data 2019:    2 januari, 16 januari 2019, 30 januari, 13 februari.
Dagdeel/tijd: woensdag van 10.00 tot 12.30 uur.
Locatie:       “Het Breincafé” in Stadspodium Go, Doctor C. Voogdplein 90, 4141 CN Leerdam
Aanmelden:   Telefoon (via SamenDoen) 0345-637363.
Coach:          An Verhoef, Hanneke Mensch.

Tijdens de scholingsbijeenkomsten is uw partner/de persoon met dementie waarvoor u zorgt ook van harte welkom. Het Brein café is een ontmoetingsplek/geheugensteunpunt voor ouderen, een professionele medewerker is aanwezig. Deze scholing wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Leerdam, er zijn deze ronde geen kosten aan verbonden.

Bereikbaarheid
Het Breincafé in Stadspodium Go is via de zijgang goed toegankelijk voor mensen met een rollator of rolstoel. De scholing wordt gegeven op de 1verdieping, alleen te bereiken met een trap. Het Breincafé is goed bereikbaar met de auto, u kunt naast Stadspodium GO (betaald) parkeren.

Werken & Leren

Adviseurs Participatie Marielle Don en Wilco van Snippenberg hebben afgelopen zomer een aantal projecten voor het najaar van 2018 voorbereid. Via deze nieuwsbrief informeren we je over de drie projecten.

De Timmerwerkplaats op de Gemeentewerf in Leerdam wordt gecontinueerd vanaf 1 september 2018. Op 28 augustus vindt de voorlichting plaats voor nieuwe kandidaten. Kandidaten kunnen worden aangemeld via de werkcoaches van Avres of het sociaal team. De Timmerwerkplaats biedt arbeidstraining richting betaalde arbeid.

The Lions Leerdam gaat vier kandidaten coachen bij hun persoonlijke ontwikkeling en/ of start van een eigen onderneming. Meer informatie? Neem dan contact op met Marielle Don (mdon@samendoen.expert).

Ook LifeGoals gaat door! Op 28 augustus vindt de voorlichting plaats aan kandidaten die aan de slag willen met persoonlijke ontwikkeling, werk en/ of sport. Wil je je aanmelden? Neem dan contact op met je werkcoach van Avres, Marielle Don of Wilco van Snippenberg (wvansnippenberg@samendoen.expert)

Burgerinitiatieven

MUS is een organisatie die een woonvoorziening in de gemeente Leerdam gaat realiseren voor jongeren die zonder hulp niet zelfstandig kunnen wonen. MUS wil dat de woonvoorziening onderdeel is van de directe woonomgeving en midden in de maatschappij kan staan.

De kernwaarden die MUS daarbij belangrijk vindt zijn:

 • De bewoner moet zich prettig en veilig kunnen voelen.
 • De bewoner kan (mee)bepalen wat er nodig is aan hulp.
 • De omgeving/buurt kan actief betrokken worden.
 • De bewoners wonen in een stimulerende, uitdagende en ontwikkelingsgerichte omgeving.
 • De bewoners kunnen iets terug doen voor de buurt/omgeving.
 • Een gemengde vorm van wonen, met en/of zonder hulp en werken, is wenselijk.
 • De bewoner heeft een eigen woongedeelte, maar kan ook gezamenlijk optrekken met anderen in gezamenlijke/gedeelde ruimten.
 • De hulp die nodig is om zelfstandig te kunnen wonen, bepaalt de bewoner zelf, in samenspraak met ouders/verzorgers/vertegenwoordigers.
 • De jongeren kunnen in de woonvoorziening zelf bepalen welke zorg, waar ingekocht wordt.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Esther Leenhouts, Adviseur Burgerinitiatieven bij SamenDoen, 0345-637363.

SamenLeven

Stichting SamenDoen en Jeugd en Gezondheidszorg organiseren zaterdag 6 oktober een opvoedmarkt, met het motto: Opvoeden doe je met “partners”. De doelstelling van de Opvoedmarkt is op een laagdrempelige manier ouders  en opvoeders voorzien van informatie, advies en hulp bij opvoedingsvragen.

Ouders/opvoeders kunnen op de markt kennis maken met andere ouders en opvoeders en met de verschillende professionals op het gebied van opvoeden in de gemeente Leerdam. Vragen kunnen bij professionals neergelegd worden zonder dat er direct een procedure of begeleidingstraject aan gekoppeld wordt.

Naast de informatiekramen en workshops heeft het evenement dit jaar een thema: sport & spel. In het huidige digitale tijdperk komt het belang van bewegen in de ontwikkeling van het kind in het gedrang. Diverse professionals zullen sport- en spelactiviteiten verzorgen. Ouders, opvoeders en kinderen krijgen zo een beeld van de mogelijkheden die er in hun gemeente op het gebied van sport en spel zijn.

De opvoedmarkt wordt zaterdag 6 oktober gehouden bij het Heerenlandencollege aan de Eksterlaan van 14.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis.

De werkgroep SamenLeven organiseert op zaterdag 29 september een culturele markt en een proeverij met de titel “Kleuren van de regenboog”. Het Dokter Reilinghplein wordt omgetoverd tot een ontmoetingsplek waar vele culturen samenkomen.

Op deze dag komen Leerdammers bij elkaar om iets van de eigen achtergrond en cultuur met elkaar te delen. Ontmoeting en het opdoen van kennis van verschillende culturen staat hierbij centraal. Er zijn verschillende optredens, filmopnames, workshops, hapjes uit verschillende keukens en natuurlijk is er muziek. Voor de kinderen zijn er sport- en spelactiviteiten.

Bezoekers van de markt kunnen voor 1 euro een bordje kopen en proeven van alle lekkers dat wordt beried. De opbrengst gaat naar een goed doel in Leerdam.
De entree is gratis. De markt is van 17.00 tot 19.30 uur.

Vrijwilligerswerk

Een klein beetje van uw tijd, maakt het verschil voor een ander is het motto van Leerdam en Zederik DOET!

Het Platform Vrijwilligers Leerdam & Zederik organiseert 13 oktober dag een aantal “klussen” om dit verschil te maken. Het bezoeken van eenzame burgers in uw buurt, iemand in een instelling voorzien van een smakelijke lunch of een glimlach op een jongeman toveren door met hem te gaan toeren in een mooie auto. Meer iemand die zijn handen uit de mouwen steekt? Dan kan dat bij het winter klaarmaken van de moestuin, klussen aan een clubhuis of een lunch bereiden.

Meer informatie (ook over andere leuke en uitdagende klussen) is te vinden op de website van SamenDoen (www.samendoen.expert). Hier kunnen Vrijwilligers zich ook opgeven.

In onze samenleving zijn vrijwilligers niet meer weg te denken, maar daar wordt vaak niet bij stil gestaan en daarom willen wij alle vrijwilligers in het zonnetje zetten en hen bedanken voor hun tomeloze inzet.

Elke vrijwilliger uit de gemeentes Leerdam en Zederik, die zich het afgelopen jaar in georganiseerd verband heeft ingezet, kan een bedankje komen ophalen aan onze kraam op de SamenDoendag op woensdag 12 september 2018 tussen 14:00 uur en 17:00 uur.

Komt u tijdens uw vrijwilligers werk in aanraking met dementie en wilt u er meer over weten, dan hebben wij een interessante cursus voor u.

Op verzoek van vrijwilligers die graag deel willen nemen aan de cursus ‘De Zorg de Baas’, start dinsdag 30 oktober een speciale cursusgroep

voor hen. Een deel van de inhoud is hetzelfde als bij de reguliere cursussen, een deel is meer toegespitst op zaken waar vrijwilligers mee te maken krijgen. Deze cursus is geschikt voor alle vrijwilligers in zorg en welzijn. We zullen extra aandacht besteden aan het werken met mensen met dementie en hun familieleden.

Twijfelt u of de cursus geschikt is voor u, neem dan contact op voor meer informatie Yvonne Maasbommel bellen van MEE 06 55 30 81 42 of mailen naar yvonne.maasbommel@meeplus.nl

Cursusdagen zijn dinsdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur op 30 oktober,      6 november, 13 november, 20 november en 4 december.
Deelname is gratis. De cursus wordt gegeven in het Gemeentehuis van Zederik, Prinses Marijkeweg 1, Meerkerk.
Aanmelden bij SamenDoen via een email aan  info@samendoen.expert of telefonisch via 0345-637363.

Dit pagina onderdeel is afgeschermd. Accepteer cookies om de content te bekijken.

SamenDoen Leerdam & Zederik en derden, die zich (deels) buiten de EU bevinden, maken gebruik van cookies, om onze website te verbeteren, om een koppeling te kunnen maken met social media, en om het verkeer op de website te analyseren. Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy verklaring. Ga voor meer informatie naar op de pagina Privacy Verklaring.