Logo SamenDoen
0345 637 363
info@samendoen.expert
Facebook YouTube
Zorg & Ondersteuning
Vrijwilligers & Werk
Bewegen & Sport
Cultuur
 

Mis je sociaal raadslieden als je niet weet wat je mist?

Een breed gezelschap was aanwezig op een informatiebijeenkomst over sociaal juridische dienstverlening voor kwetsbare burgers in Zederik, Leerdam en Vianen. Een bont gezelschap van wethouders, beleidsmedewerkers, sociaal werkers, schulhulpmaatjes, de sociale dienst, de schuldhulpverlening, de diaconie, de wijkwinkels, de bibliotheek, en de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) sprak met elkaar over kwetsbare burgers en of deze mensen ook sociaaljuridische ondersteuning nodig hebben.

Een breed gezelschap was aanwezig op een informatiebijeenkomst over sociaal juridische dienstverlening voor kwetsbare burgers in Zederik, Leerdam en Vianen. Een bont gezelschap van wethouders, beleidsmedewerkers, sociaal werkers, schulhulpmaatjes, de sociale dienst, de schuldhulpverlening, de diaconie, de wijkwinkels, de bibliotheek, en de Landelijke Organisatie van Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) sprak met elkaar over kwetsbare burgers en of deze mensen ook sociaaljuridische ondersteuning nodig hebben.

Doel van de middag was te  kijken met het sociale veld waar kwetsbare burgers behoefte aan hebben als het gaat om hulp op gebied van sociaal-financiële juridische dienstverlening, welke diensten worden al geboden in deze gemeenten en waar ontbreekt het aan.

Hennie Prins, sociaal raadsvrouw van Hardinxveld –Giessendam, lichtte aan de hand van een top drie toe waar het burgers aan ontbreekt of waar zij tegen gaan lopen. Zij wordt vooral geconfronteerd met vragen en zaken rondom uitkeringen, de sociale dienst en het UWV.

 Jan Hamming (Welzijn Vianen) vulde nog eens aan dat hij in zijn gemeente ziet dat mensen tussen wal en schip vallen. Als gemeente wil je wel helpen, maar het is wel complex geworden, zeker als het gaat om problemen met beslagvrije voet en de overheid als schuldeiser. Of er nu een lacune ontstaat als er geen sociaal raadslieden zijn, is lastig te beantwoorden want je weet niet wat je  mist ,als je niet weet wat er niet is. Hennie Prins ziet wel duidelijk dat mensen inkomens missen als een sociaal raadsvrouw daar niet achteraan gaat. En dat kan vele euro’s schelen voor deze mensen.

Saskia Smeek van Samendoen ziet dat in haar gemeente de samenwerking goed is geregeld, men kent elkaar en men weet elkaar te vinden. Dat is een groot goed. Daarom ook zo belangrijk dat als je sociaal raadslieden in je gemeente hebt, je ook goed weet, waarom je naar hen doorverwijst. Jan Hamming benadrukt nog eens dat sociaal raadslieden vooral actie ondernemen, dat doen ze lokaal en ook landelijk.

Tot slot meldden de wethouders en beleidsmedewerkers veel te hebben gehoord en begrepen dat het voor burgers soms erg lastig kan zijn om uit bijvoorbeeld schulden te komen. Voor de nieuwe gemeente Vijfherenland (Zederik ,Vianen, Leerdam) met zo’n 50.000 inwoners , is het een interessante vraag die zij zullen meenemen of sociaal raaldieden hierin een functie kunnen gaan hebben. Ernst Radius meldt dat het altijd maatwerk is, en er verschillende modellen van ondersteuning vanuit sociaal raadlieden mogelijk zijn.

10 juli 2017