Logo SamenDoen
0345 637 363
info@samendoen.expert
Facebook YouTube
 

Over SamenDoen

SAMEN DOEN IS VERBINDEN, BRUGGEN  BOUWEN EN BEMIDDELEN

SamenDoen is dé organisatie die inwoners van Leerdam en Zederik in zijn kracht zet. We verbinden het sociale netwerk rondom diegene die hulp nodig heeft en regisseren het zoeken naar oplossingen voor de hulpvraag. We willen een respectvolle, sportieve, culturele, enthousiaste, krachtige en flexibele organisatie zijn, maar die komt er niet vanzelf. Daar zoeken wij jou voor op. Door samen met elkaar in gesprek gaan, de koppen bij elkaar steken en samen initiatieven nemen, bereiken we samen ons doel. SamenDoen is een organisatie van en voor mensen, die elkaar inspireren vanuit verbondenheid.

  • We bouwen bruggen tussen zorg, welzijn, wonen, participatie, onderwijs, sport en cultuur;
  • We zoeken, vinden, bemiddelen en leiden vrijwilligers op voor diverse activiteiten in Leerdam en Zederik;
  • Met, voor en door inwoners, vrijwilligers, scholen, verenigingen en (zorg)instellingen organiseren we samen een breed scala aan activiteiten in de wijk.

Goede zorg door SamenDoen
"Door de wijzigingen in de zorg kunnen mensen tussen wal en schip vallen. Door samen te werken en te doen kun je een prima vangnet zijn en goede zorg bieden. Ons statement is: SamenDoen is de basis voor goede zorg. SamenDoen is wat we zijn en doen, en dit doen we samen met inwoners, mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en instellingen."

Saskia Smeenk, directeur SamenDoen

Wij zijn gepassioneerde pleitbezorgers van een sociale samenleving, moderne ambassadeurs van leefomgeving, gezondheid, werk, onderwijs, sport en cultuur en sociale contacten. Wij zijn de verbinders van vele werelden; de link tussen kansarm en kansrijk, tussen idealisme en consumentisme, tussen goed doen en leuk geven. We hebben het vuur wat nodig is om mensen bij ons verhaal te betrekken, duurzame oplossingen te vinden en blijvend aan ons te verbinden. Dag in, dag uit geïnspireerd bezig om onze droom te realiseren.

Een Huis van de Wijk door SamenDoen
"In ons wijkplan Noord en ter Leede 2016-2018 hebben wij aangegeven meerdere activiteiten te gaan ontwikkelen binnen onze wijk zoals een inloopspreekuur, thema-avonden, koffie-ochtenden, sportieve en ontspanningsactiviteiten en een gezamenlijke maaltijd voor degenen die daar behoefte aan hebben. SamenDoen denkt met ons mee. Hierdoor is het idee ontstaan om dit alles onder te brengen in een zogenaamd Huis van de Wijk. Een plek waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en iets voor elkaar kunnen betekenen  en waar professionals van SamenDoen werken en aanspreekbaar zijn voor bewoners met een hulpvraag. Op deze wijze willen we samenwerken met wijkbewoners, vrijwilligers en professionals om de sociale cohesie in de wijk te versterken en mensen een plek te bieden waar ze terecht kunnen voor gezelligheid of hulp."

Tine Peels, voorzitter wijkraad Noord Leerdam