Algemeen

In de herfstvakantie van 21 t/m 25 oktober is er een beperkte bezetting van de receptie van het Sociaal Lokaal.

SamenDoen is deze week via het centrale telefoonnummer bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur. U kunt buiten deze tijden een mail sturen aan info@samendoen.expert en er zal contact opgenomen worden.

Het Sociaal Lokaal is na 13.00 uur niet gesloten! Wel zal de voordeur gesloten zijn. Heeft u een afspraak: even aanbellen dus.

Bewegen

Woensdag 9 oktober houdt Leerdam Sport, tussen 19.30 en 20.30 uur, op haar complex aan de Quirinus de Palmelaan 109 in Leerdam, de tweede Walking Football training. In de regio is Walking Football nog een betrekkelijk onbekende vorm van bewegen. In samenwerking met Stichting SamenDoen en het Nationaal Ouderenfonds heeft Leerdam Sport ’55 het initiatief genomen om deze groeiende tak van sport voor 55-plussers ook in Leerdam op te zetten. Aan deze training mag iedereen mee komen doen!

Walking Football wordt volgens eigen regels gespeeld. Onder andere is rennen met en zonder bal niet toegestaan. Geen slidings, buitenspel, keeper, arbiter en lichamelijk contact. De bal mag niet boven heuphoogte komen. Er wordt gespeeld op een kwart veld, met teams van zes spelers, met speciale doeltjes van 3 bij 1 meter.

Het Nationaal Ouderenfonds heeft ondersteuning en begeleiding toegezegd. De ervaren NOF-trainer Joop Kols is beschikbaar om in eerste instantie de training in goede banen te leiden. Namens Leerdam Sport ’55 hebben Wout Elbertse, Jason Latumaerissa en Dylan van Beest hun medewerking toegezegd.

Voetballen, in ons land met stip volkssport nummer één, verbroedert, verbindt, overstijgt generaties en is een passie voor jong en oud. Daar komt bij dat een balletje trappen heel
gezond is: je conditie gaat erop vooruit en je voelt je fitter. Oók voor degenen die al zes kruisjes achter hun naam hebben. Om 55-plussers op een sportieve manier met elkaar in contact te brengen is Walking Football in het leven geroepen.

Wout Elbertse is de contactpersoon van Leerdam Sport ’55 die deze aangepaste vorm van voetballen voor ouderen in Leerdam wil introduceren. Samen met Jason Latumaerissa heeft hij de Nationale Ouderenfonds en stichting SamenDoen benaderd om te kijken wat de partijen voor en met elkaar kunnen doen. “Eén van de doelstellingen van onze club is maatschappelijke betrokkenheid in de stad en de wijk”, merkt Elbertse op. “Walking Football past heel erg bij dit concept. Beweging, conditie, gezelligheid, sociale contacten en ouderen op een laagdrempelige manier mogelijk uit hun isolement halen, daar is het ons om te doen.”

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorger doe je verhaal!

Zorgt u voor familie, vrienden of buren vanwege ziekte, beperking of ouderdom? Van 10 tot en met 16 november 2019 kunt u tijdens de Week van de Mantelzorg deelnemen aan inspirerende en ontspannende activiteiten. Ook is er de gelegenheid om ervaringen te delen met anderen.

Voor mantelzorgers uit de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam organiseert SamenDoen, namens de gemeente Vijfheerenlanden, de Week van de Mantelzorg. Verschillende zorg- en welzijnsaanbieders en ondernemers openen van 10 tot en met 16 november hun deuren om u te informeren, activeren of amuseren.

Aanmelden

Alle activiteiten tijdens de Week van de Mantelzorg zijn uitsluitend toegankelijk voor mantelzorgers, ‘jong en oud’.

Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht.

U kunt zich voor één activiteit aanmelden. En voor alle activiteiten geldt een maximum aantal deelnemers.

U kunt zich van 10 tot en met 25 oktober aanmelden voor de Week van de Mantelzorg bij SamenDoen via:

 • Een mail aan weekvdmantelzorg@samendoen.expert
 • Of bellen naar 0345-63 73 63 (op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur)

Het programma kunt u vinden op Samen Doen flyer Week vd Mantelzorg

NB: Aanmeldingen worden pas donderdag 10 oktober vanaf 9.00 uur aangenomen.

SamenDoen verzorgt de PR van activiteiten voor mantelzorgers in Leerdam en Zederik. Hierbij kunt u denken aan informatiebijeenkomsten, lotgenotencontact en trainingen. Voor de activiteiten in de komende maanden zie Samen Doen flyer activiteiten okt Mantelzorg

Heeft u af en toe behoefte aan een momentje voor uzelf? Weet u dat er in Leerdam en Zederik diverse voorzieningen zijn die de zorg voor uw dierbare tijdelijk kunnen overnemen?

Sinds kort zijn er 2 nieuwe locaties die respijtzorg bieden.

Zorghuis Kedichem (logeren en opvang)

Zorghuis Kedichem ligt in een landelijke omgeving. Het zorghuis staat in het dorp Kedichem met een mooie polder aan de rivier de Linge. Het dorp Kedichem telt +/- 900 inwoners en behoort bij de gemeente Vijfheerenlanden.

In Zorghuis Kedichem is plaats voor 4 gasten om te logeren, daarnaast kunnen 6 gasten dag-, avond- en weekendopvang genieten. Daarmee kan onze gasten een variërend verblijf met diverse activiteiten worden aangeboden.

Voor meer informatie: Zorghuis Kedichem

Zorgboerderij ‘Onze Missie’ (dagopvang)

Wij, Henk en Marieke Vonk Noordegraaf en onze vrijwilligers, heten u hartelijk welkom op onze landelijke locatie in het rivierengebied te Gellicum. Ons team is professioneel en gekwalificeerd.

Het streven is, om onze gasten een gevoel van waardering, erkenning en rust te

geven. Overdag kunnen ze genieten, om ’s avonds weer energiek naar huis te gaan. Door onze jarenlange ervaring, zowel in de zorg als ook in het buitenleven, staan wij in voor de beste zorg op maat.

Voor meer informatie: Zorgboerderij OnzeMissie

Burgerinitiatieven

Wij zijn René van der Vlies van SBA Beveiliging B.V. uit Nieuwegein en Marcel van der Sluijs van Hermeta B.V. uit Asperen en vragen jullie steun voor een goed doel waar wij, door middel van fundraising, geld voor inzamelen.

Zie voor informatie Help ons en dus MUS!

Het is naar buiten toe even stil geweest bij Spes Bona. Achter de schermen is er echter volop beweging geweest. Met deze nieuwsbrief willen we u informeren over de stand van zaken.

 • Stand van zaken
 • Samenwerking met Knarrenhof.
 • Vervolgstappen en globaal tijdspad tot besluitvorming
 • Informatiebijeenkomst

Stand van zaken

Zoals wij u in eerdere nieuwsbrieven hebben gemeld is het vinden van een goede locatie voor ons een belangrijke prioriteit geweest. Momenteel zijn we met de gemeente Vijfheerenlanden hierover in gesprek. Zodra wij meer concrete informatie hebben zullen wij dit met u delen. Naar verwachting zal dat tegen het begin van 2020 zijn.

Het realiseren van een woongroep en de daarbij behorende behuizing is een veelomvattend project. Zoals wij in een eerdere nieuwsbrief gemeld hebben hebben wij met “Knarrenhof” gesprekken gevoerd en zijn wij tot een afspraak tot samenwerking gekomen. Wat dit betekent leest u verder in deze nieuwsbrief.

Samenwerking Spes Bona en de Knarrenhof

In de media hebben kunnen vernemen is “de Knarrenhof” een organisatie die leeftijdsbestendig wonen van droom tot realisatie wil en kan begeleiden. Momenteel is er in Zwolle een “Knarrenhof” gerealiseerd. In Nederland zijn er verder al meerdere initiatieven die door “de Knarrenhof” worden ondersteund. Zie www.knarrenhof.nl . Door het bestuur van Spes Bona is besloten om een samenwerking met de Knarrenhof aan te gaan. In de afgelopen periode heeft “De Knarrenhof” in de persoon van Sophieke Klaver ons reeds ondersteund in onder andere gesprekken met de gemeente over een locatie.

Samenwerking met “de Knarrenhof” heeft een aantal consequenties:

 • Het Spes Bona initiatief wordt via de website van “de Knarrenhof” letterlijk op de kaart gezet.
 • Degenen die zich als belangstellenden hebben gemeld en dit nog steeds zijn, zullen lid moeten worden van de Knarrenhof. Inschrijven kan via de website van “De Knarrenhof”. https://knarrenhof.nl/inschrijving-knarrenhof-nederland/ voor eenmalig euro 15,– inschrijfgeld. Kies bij de vraag “ Naar welke gemeente gaat uw interesse voor Knarrenhof uit? “ voor Vijfheerenlanden.
 • De Knarrenhof zal onder andere naar aanleiding van uw inschrijving:
  •  wensen ten aanzien van de woongroep en het wonen inventariseren.
  • de bouw én de vorming van de woongroep gaan begeleiden.
  • op volgorde van inschrijving gesprekken over woonwensen met u gaan voeren.

Spes Bona zal  op de achtergrond mee blijven denken en betrokken zijn. Wij denken dat met deze werkwijze de kans het grootst is een goede woongroep in Leerdam te realiseren en daar gaat het ons uiteindelijk om.

Vervolgstappen en tijdspad

 1. Spes Bona zal een principe aanvraag voor een vergunning doen. Hiermee verkent zij de stedenbouwkundige kaders. De afhandeling van de aanvraag zal ongeveer 2 maanden duren.
 2. Er wordt door Spes Bona gestart met onderzoek naar belangstelling en haalbaarheid van het plan.
 3. De gemeente zal de aanvraag beoordelen en tot besluitvorming overgaan. Dit zal naar verwachting begin 2020 plaatsvinden.

Informatiebijeenkomst

Spes Bona wil u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Momenteel is er weinig meer te melden dan dat wat we in deze nieuwsbrief hebben geschreven. Zodra we meer nieuws hebben zullen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst.

Heeft u vragen, of eventueel hulp nodig bij het inschrijven op de website van “de Knarrenhof” laat het ons weten via bestuur@spesbonaleerdam.nl .

 

 

SamenLeven

Radicalisering: we worden er dagelijks mee geconfronteerd.

Publiekelijk en anoniem. Van klimaat tot geloof, van geaardheid tot de zorg. Geen onderwerp blijft buiten schot. Is het een teken van een samenleving waarin tegenstellingen echt onoverbrugbaar zijn geworden? Of enkel een uiting van de tijdgeest, waarin iedereen zijn mening mag uiten?

Hierover willen wij graag met elkaar/u in gesprek gaan. Wees welkom!

Locatie: Partycentrum Het Dak

Tiendweg 9 in Leerdam

Aanvang 19.00 uur, inloop vanaf 18:30

Voor alle informatie Samen Doen Bijeenkomst Radicalisering

Op Sociaal Lokaal Leerdam hebben vier vrouwen met het Talentenspel hun talenten (her)ontdekt en daarna nagedacht wat dat voor ze kan betekenen.

Iedereen kan in het leven op een punt komen waarop je jezelf de vraag stelt: Hoe ga ik verder met mijn leven? Wat zijn mijn unieke talenten? Wat kan ik met deze talenten? Wat voor mogelijkheden zijn er voor mij?

De werkgroep Samen Opvoeden organiseert samen met de werkgroep SamenLeven ook in 2020 met groepen van vier vrouwen het spelen van het Talentenspel, begeleid door Tammy Baur. Heb je er belangstelling voor, meld je dan via: info@samendoen.expert

Meer informatie bij: T. Yagmur, telefoonnummer: 0345-637363 of tyagmur@samendoen.expert

Quotes:

‘Ik heb de kracht in mij om veranderingen te brengen in mijn leven met mijn talenten’

 ‘Mijn werk geeft mij op dit moment weinig energie. Ik ga doorstuderen’.

Afgelopen woensdag waren Lara de Korte en Astrid Harms (jeugdverpleegkundigen bij de GGD) te gast op het Mozaïek in Leerdam.

14 Moeders waren aanwezig om met elkaar te praten over hoe je op een positieve manier kunt communiceren met je kinderen. Tevens werd aandacht besteed aan de effecten van mediagebruik bij kinderen.

Het was een fijne ochtend waarbij moeders elkaars ervaringen konden delen en van elkaar konden leren.

Quotes:

We staan meestal stil op de gevaren op social media, wat je deelt enz. We staan weinig stil op de gevolgen voor je lichaam’.

‘Ook onze kinderen horen deze informatie te krijgen’.

Op het Europaplein in Leerdam vond vrijdag 21 september het Opvoedfestival plaats. In een grote cirkel om de muziektent stonden kraampjes en tafels opgesteld, waar belangstellenden informatie en eventueel advies konden krijgen over allerlei opvoedkwesties. Van het Mama Café tot de Bibliotheek en van het Sociaal team tot de Jeugdgezondheidszorg. In de Pauluskerk werden enkele workshops gegeven. Natuurlijk werd de jeugd zelf niet vergeten. Zij konden meedoen aan allerlei activiteiten en spelletjes. Een aantal organisaties verkocht zelfgemaakte hapjes van pannenkoeken tot pizza, waarvan de opbrengst naar Samenloop voor Hoop gaat.

De organisatie kijkt tevreden terug op het festival. Het mooie weer zorgde voor een gezellige sfeer en een gestage stroom van belangstellenden. “Alles was aanwezig,” vertelde een moeder. “Informatie, gezelligheid, activiteiten voor de kinderen, leuke mensen, leuke gesprekken, eten en de zon. Goed dat dit er is!”

Vanuit de Rots en Water trainingen die aan kinderen worden gegeven, kwam steeds meer behoefte van ouders om zelf ook getraind te worden. Werkgroep SamenOpvoeden speelde hierop in en ontwikkelde in samenwerking met de Jongerenwerker een oudertraining. Tijdens deze training worden onderwerpen behandeld zoals respect voor jezelf en anderen, zelfvertrouwen, grenzen stellen, zelfreflectie en zelfbeheersing. Tijdens de lessen oefenen en leren de deelnemers hoe ze in bepaalde situaties de opdrachten kunnen vertalen in een positieve sterke mentale uitstraling en lichaamshouding. Hierbij beleven de deelnemers succeservaringen, waardoor een groei in oplossingsbekwaamheid kan ontstaan, die vanaf dat moment thuis, op het werk en elders toegepast kan worden. SamenDoen kiest bewust voor kleine groep van ongeveer acht deelnemers. De trainers kunnen dan aandacht geven aan elk individu.

Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor uitsluitend vrouwen. Volgend jaar gaan we starten met een mannengroep.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Aanmeldingen via: info@samendoen.expert