Logo SamenDoen
0345 637 363
info@samendoen.expert
Facebook YouTube
 

SamenDoen Academie

De SamenDoen Academie biedt vanuit sociale zorg een platform om kennis en kennisontwikkeling mogelijk te maken. Het  lerend vermogen van de verschillende doelgroepen wordt gestimuleerd. Denk aan inwoners met een hulpvraag, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. De SamenDoen Academie draagt ertoe bij de krachten te bundelen en te ontwikkelen.

Kernwaarden zijn:

  • Kennisdeling/ wederkerigheid
  • Meedoen/ participatie
  • Samenwerken
  • Experimenteren

Samen weet & leer je meer

De SamenDoen Academie is volop in ontwikkeling. Samen met anderen geven we vorm aan de academie. Onze partners hierin zijn o.a. zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bibliotheek en verenigingen.

"Vrijwilligers in de zorg zijn onmisbaar. Elke organisatie is er zuinig op en wil dingen voor hen doen en bv. cursussen aanbieden, maar als je samenwerkt, kun je veel meer betekenen. De gemeente zag dat organisaties bij hun vrijwilligersbeleid elkaar konden versterken, vandaar het initiatief om ze bij elkaar te brengen en te kijken wat ze samen kunnen doen. Bijvoorbeeld niet iedereen zijn eigen cursus “tillen” maar één cursus waar iedereen aan mee kan doen. We inspireren elkaar en SamenDoen speelt daar op in met het ontwerp van de website. Hierop gaan we alles wat interessant is voor een vrijwilliger bundelen. Uiteindelijk kost het voor elke zorgorganisatie minder tijd. Zo kunnen we goede ideeën met elkaar delen en knelpunten samen oplossen."

Annette van der Plas, beleidsmedewerker Gemeente Leerdam en Monique Bouter, relatiebeheerder zorggroep Present