Sociale kaart

Samendoen ondersteunt inwoners uit Leerdam en Zederik bij het vinden van een passende voorziening in de buurt die aansluit bij de (hulp)vraag. Dat kan zijn op het gebied van zorg, welzijn, wonen, participatie, sport, etc. Om inwoners te helpen om zelf de weg te vinden naar een organisatie heeft SamenDoen een aantal sociale kaarten gemaakt te weten:

  1. Laagdrempelige activiteiten in de buurt
  2. Inloop voorzieningen (PDF)
  3. Respijtzorg (PDF)
  4. Voorzieningen voor mensen met dementie en hun dierbaren (PDF)
  5. Sportaanbod

SamenDoen actualiseert sociale kaarten regelmatig. De papieren versie van de sociale kaart voor respijtzorg, dementie en inloopvoorzieningen kunt u aanvragen via E info@samendoen.expert of T 0345 637363