Sporten is leuk en gezond!

Bewegen is belangrijk voor lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door regelmatig te sporten en te bewegen:

 • Krijg je meer zelfvertrouwen
 • Ben je minder gevoelig voor stress
 • Heb je een betere nachtrust
 • Krijg je meer energie
 • Heb je een betere concentratie op school
 • Heb je een hogere socialisatie met anderen

Ook zijn er nog andere positieve effecten van sporten en bewegen, namelijk:

 • Krijgen kinderen en jongeren sterkere botten en spieren;
 • Blijven ze op een gezond gewicht;
 • Verbeteren zij hun coördinatievermogen;
 • Hebben ze minder kans op ongelukjes en blessures;
 • Wordt hun afweersysteem versterkt en daardoor dus minder snel ziek.

Het is dus belangrijk dat kinderen en jongeren voldoende bewegen. Het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging(NISB) adviseert 60 minuten beweging per dag voor alle kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Sport op school

Met een gevarieerd basis aanbod sport laat het sportstimuleringsteam van SamenDoen alle basisschoolkinderen in de gemeente Leerdam sporten en bewegen. Dit gebeurt op school door onze kennis en kunde te delen met leerkrachten van de basisscholen. Door onze samenwerking wordt er op school tijdens gymlessen en pauzes meer aandacht besteed aan een veilig en breed sportklimaat.

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld al op het schoolplein. Het behouden van een actieve leefstijl is belangrijk. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim bewegingsrepertoire opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten maar ook sociale vaardigheden.

Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen. De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen.

Door de samenwerking tussen basisscholen en het sportstimuleringsteam van SamenDoen is een vakwerkplan opgesteld voor de groepen 3 t/m 8, welke online voor de leerkrachten te vinden is. Hierdoor worden de doelen behaald die ook de wettelijke richtlijnen zijn voor het bewegingsonderwijs die door de overheid zijn vastgesteld.

Het betreft kerndoelen 57: “De leerlingen leren op een verantwoorde manier deelnemen aan de omringende bewegingscultuur en leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren en uitvoeren” en 58: “De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.” Ook kunnen leerkrachten coaching en ondersteuning vragen bij onze professional.

Omdat kinderen op jonge leeftijd de vaardigheden die ze meekrijgen overal mee naartoe nemen is ons streven om ‘Beweegkriebels’ te introduceren binnen de kinderopvang en kinderdagverblijven. Dit diploma is voor begeleiders van kinderen van 2 tot 6 jaar. Dus of ze nou gaan hockeyen, zwemmen, turnen, voetballen of spelen in de speeltuin. Een vroege kennismaking met bewegen in combinatie met plezier vergroot de kans dat kinderen lekker in hun vel zitten, meer zelfvertrouwen hebben en een sportieve levensstijl aannemen. Kinderen die aan de lessen deelnemen boeken vooruitgang op motorisch, fysiek, mentaal en cognitief terrein.
Zoals u kunt lezen is het sportstimuleringsteam druk bezig met het verbeteren van alle beweegfacetten op school. Hierbij vinden we het ook belangrijk dat kinderen in de pauze verantwoord bewegen. We hebben daarom pauzespelen opgezet zodat de kinderen ook tijdens de pauzes al bekende en nieuwe onbekende sporten en spellen kunnen spelen.

Basisscholen kunnen ook een beroep doen op het sportstimuleringsteam tijdens sport en speldagen zoals de jaarlijkse sportdag. Hierbij kunnen we ondersteunen bij de organisatie maar ook tijdens de activiteit. Door onze nauwe contacten met het voorgezet onderwijs in Leerdam kunnen ook de leerlingen van de sportklas worden ingezet. Al een datum geprikt voor de sportdag en zijn een paar extra handen welkom? Laat het ons weten.

We zijn ook zichtbaar op het voorgezet onderwijs in Leerdam. Hier zetten we ons in waar mogelijk is. We hebben het project pauzespelen opgezet, omdat we zien dat de leerlingen in de pauze richting de supermarkt lopen en hier ongezonde versnaperingen halen. Door een extra beweegmoment op deze dag, gaan de leerlingen niet naar de supermarkt en bewegen ze 30 minuten extra.

Ook werken wij nauw samen met het voorgezet onderwijs waardoor wij de leerlingen van de sportklas kunnen inzetten om ons tijdens evenementen en activiteiten te ondersteunen. Ook kunnen de leerlingen worden ingezet om te ondersteunen bij sportdagen van basisscholen, de coördinatie hiervan ligt bij de

Sport na school

Waarom naschoolse activiteiten? Elk kind heeft talent, maar niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Bij de naschoolse activiteiten krijgt uw kind de kans om kennis te maken met diverse talentgroepen. Zo ontdekken kinderen hun talenten en vergroten hierdoor hun zelfvertrouwen. Ze worden zich bewust dat iedereen een eigen talent heeft en dat elk talent even belangrijk is.
Na schooltijd biedt het sportstimuleringsteam van SamenDoen uw kind allerlei leuke, inspirerende, actieve en leerzame activiteiten aan. Benieuwd? Ga naar activiteiten om deze te zien en om je in te schrijven.

Aandacht voor talentontwikkeling is een investering in de toekomst. Door een kind te erkennen in zijn eigenheid groeit het zelfvertrouwen en ontwikkelt het kind zich optimaal op cognitief, sociaal en creatief gebied. Stichting SamenDoen biedt aan bijna alle Leerdamse basisscholen extra sport en spel aan na school. Kinderen maken kennis met een groot sportaanbod dat vaak wordt georganiseerd in samenwerking met de Leerdamse sportverenigingen.

Eenmaal kennisgemaakt, weten de kinderen eenvoudig de weg naar de sportvereniging te vinden. Van gym tot bootcamp, van zwemmen tot voetbal en van boogschieten tot free runnen. Sportactiviteiten waar kinderen enthousiast van worden. Op deze website treft u een volledig overzicht van al het naschoolse sportaanbod van Stichting SamenDoen.

Aanvullend op het gevarieerde basisaanbod op school vind het sportstimuleringsteam het belangrijk dat basisschoolkinderen ook na schooltijd de kans krijgen om in een veilige omgeving te bewegen en zich verder te ontwikkelen. Zo kunnen kinderen tijdens naschoolse activiteiten het hele jaar door gratis met verschillende sportverenigingen in Leerdam kennismaken.

Hierdoor kunnen kinderen proeven van verschillende sporten binnen Leerdam om de keuze tot lidmaatschap makkelijker te maken. Of heeft uw kind de behoefte om na school gewoon even zijn/haar hoofd leeg te maken door te bewegen? Voor ieder kind is er wel een activiteit die bij hem/haar past! Omdat we het belangrijk vinden dat de ouders op de hoogte zijn van het doen en laten van hun kind werken we met inschrijvingen. Benieuwd waar uw kind allemaal aan mee kan doen? Klik hier!

Sport en spel omvat meer dan alleen deelnemen, verzorgen, coachen, leiden of enthousiasmeren. We zien sporten als een samenkomst van tal van eigenschappen. De BSO kan met kinderen deelnemen aan de naschoolse activiteiten. Maar we streven er ook naar om de BSO in Leerdam optimaal tot ontwikkeling te laten komen in sportief en motorisch opzicht. Presteren mag, maar het kennismaken met sporten en bewegen; het plezier hierin krijgen, het kunnen groeien in je sociale omgang horen daar ook bij. In samenspraak met de BSO op zowel mentaal als fysiek vlak kunnen we zorgen voor een sportadvies als u dat wilt.

Het ledenaantal van je sportvereniging verhogen? Dit kan in zijn geheel of per doelgroep. Door onze nauwe samenwerking met de scholen kunnen we de sport binnen het bewegingsonderwijs uitzetten zodat de leerlingen hier kennis mee maken. Vervolgens kunnen we na schooltijd, in overleg met je sportvereniging, kinderen en jongeren werven om kennis te maken met de vereniging op locatie.

Ook kunt u uw sportvereniging op de kaart zetten bij de Leerdammer tijdens ons jaarlijkse evenement waar zo’n 2000 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op afkomen. Misschien aanwezig zijn bij sportdagen van basisscholen, waardoor je in een dag je sport tot de aandacht kan brengen bij een hele school.