• Administratie / financieel / bestuurlijk vrijwilliger
  • Vijfheerenlanden

Website Rivas Zorggroep

Wilt u bijdragen aan de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in uw regio?

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die zijn aangewezen op zorg van het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep. Het kan gaan om beleidsmatige onderwerpen zoals het kwaliteitsbeleid, privacy, voorlichting, bejegening, het behandelaanbod, de inrichting van afdelingen en voorzieningen op het terrein. De Cliëntenraad brengt hierover gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie van het ziekenhuis.

Wij zoeken kandidaten die kritisch en analytisch kunnen denken, onbevooroordeeld en onafhankelijk, evenwichtig en initiatiefrijk zijn. Ze dienen bereid te zijn om tijd te investeren in de bijbehorende werkzaamheden en eventuele bijscholing en in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis wonen. Organisatorische ervaring en kennis van zorgbehoeften en de daarbij horende zorg- en dienstverlening strekt tot aanbeveling.

Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie met een regeling voor onkostenvergoeding. De werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van ongeveer 2 uur en eventuele participatie in werkgroepen.

U kunt uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, richten aan Cliëntenraad Beatrixziekenhuis (ClientenraadBZ@rivas.nl) of t.a.v. mw. N. Saarloos, ambtelijk secretaris, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem.

Informatie kan ingewonnen worden bij mw. H. Vos, voorzitter van de Cliëntenraad Beatrixziekenhuis (0183) 624 016

 

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Ik ga akkoord de Privacy Verklaring van SamenDoen en met de verwerking en opslag van mijn gegevens door SamenDoen Leerdam & Zederik en door de plaatser van deze vacature (indien van toepassing). Onze Privacy Verklaring is na te lezen op de volgende pagina: https://samendoen.expert/privacy-verklaring