• Administratie / financieel / bestuurlijk vrijwilliger
  • Ameide

Website present@presentvooru Present

Het vertrouwde adres voor (thuis)zorg, wonen en welzijn

VACATURE NOTULIST t.b.v. de lokale cliëntenraad (CR) van Open Vensters
Present is de zorgorganisatie voor ouderenzorg, gevestigd in 4 plaatsen langs de noordkant van Alblasserwaard & Vijfheerenlanden. In de woonzorgcentra wonen ca. 250 zorgafhankelijke ouderen. De cliënten ontvangen 7x 24 uur zorg van de instelling. Daarnaast biedt Present ook thuiszorg.

 

De cliëntenraad (CR)

Op grond van de Wet Medezeggenschap Cliëntenraden Zorg (WMCZ) heeft Present een centrale cliëntenraad en per locatie is er een lokale cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de belangen van zowel cliënten in de woonzorgcentra, als ook van cliënten die vanuit één van de centra zorg aan huis krijgen. De lokale cliëntenraad bestaat uit cliënten, familieleden en andere betrokkenen. Als cliëntenraad vergaderen we gewoonlijk acht keer per jaar en geven we het management gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die het algemeen belang van cliënten dienen.

 

VACATURE: Notulist t.b.v. de lokale cliëntenraad van woonzorgcentrum Open Vensters in Ameide

 

Taken en verantwoordelijkheden van de notulist

Ø  Het notuleren van de cliëntenraadsvergadering

Ø  Het uitwerken van het verslag van de vergadering

Ø  Het toesturen van het verslag aan de secretaris

 

Wij vragen

Ø  Enige vaardigheid in notuleren van vergaderingen

Ø  Vaardigheid in woord en in tekstverwerking in Word

Ø  Accuraatheid en periodieke beschikbaarheid

Ø  Het kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Ø  Beschikbaarheid ca. 10 uur per vergadering (8x per jaar)

Ø  Beschikking over eigen pc of laptop

Ø  Eigen vervoer naar de locatie Open Vensters in Ameide

 

Wij bieden

Ø  Vrijwilligersvergoeding (incl. reiskostenvergoeding en gebruik eigen werkmateriaal)

Ø  Betrokkenheid bij de ouderenzorg

Ø  Interessante werkomgeving

 

Interesse?

Als u belangstelling heeft of meer informatie wilt over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met dhr. Klaas van Oort, voorzitter en secretaris a.i. van de Cliëntenraad Open Vensters, via email  klaasvanoort@hetnet.nl  of tel. 0183-602173 of tel. 06-53337934.

Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Ik ga akkoord de Privacy Verklaring van SamenDoen en met de verwerking en opslag van mijn gegevens door SamenDoen Leerdam & Zederik en door de plaatser van deze vacature (indien van toepassing). Onze Privacy Verklaring is na te lezen op de volgende pagina: https://samendoen.expert/privacy-verklaring