Logo SamenDoen
0345 637 363
info@samendoen.expert
Facebook YouTube
 

Vergoeding team en Raad van Toezicht

SamenDoen is gebonden aan de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De medewerkers worden beloond a.d.h.v. de salarisschalen welke bepaald zijn in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. op de website https://www.fcb.nl/caos/cao-welzijn-maatschappelijke-dienstverlening/actuele-cao-wmd is de actuele CAO te vinden.

De leden van de Raad van Toezicht hebben geen recht op salaris. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 1.500,- op jaarbasis.