Wat is uw rol in relatie tot SamenDoen?
  WerkInwonersinitiatievenInkomenSamenleven & SamenOpvoedenCliëntondersteuningMaatschappelijke DiensttijdMantelzorgondersteuningSportVrijwilligerswerkCultuurAnders, te weten: …………………… (vul hieronder in)

  Anders te weten namelijk:

  Aan welke opgave van de Sociaal Maatschappelijke Agenda heeft de samenwerking bijgedragen? (meerdere antwoorden mogelijk)
  Voor jezelf zorgenMeedoenVitaliteit en gezondheidLeren en ontwikkelenAnders, te weten: …………………… (vul hieronder in)

  Anders te weten namelijk:

  Waar heeft de samenwerking voor u aan bijgedragen? (meerdere antwoorden mogelijk)
  Ontwikkelen van een gezamenlijke visie en aanpakMeer inzetten van elkaars expertise (omdat je elkaar kent)Kennis delen en van elkaar lerenAnders te weten:…………………….(vul hieronder in)

  Anders te weten namelijk:

  In welke mate heeft de samenwerking geleid tot het behalen van doelstellingen?
  BehaaldDeels behaaldNiet behaald

  Welke (samenwerkings-)kansen ziet u voor de komende periode?

  Welk rapportcijfer geeft u de samenwerking?

  Kunt u dit toelichten?

  Wat waardeert u aan SamenDoen?

  Heeft u nog tips voor ons?

  ________________________________________________________________

  Tot slot
  Uw ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt.
  Het kan zijn dat wij naar aanleiding van uw reactie graag contact met u opnemen of wellicht heeft u zelf behoefte enkele zaken nader toe te lichten.
  Indien dit het geval is, kunt u dit hieronder aangeven en uw gegevens invullen.


  Wij danken u hartelijk voor het invullen van deze vragenlijst.