Logo SamenDoen
0345 637 363
info@samendoen.expert
Facebook YouTube
Logo SamenDoen
 

Zorg & Ondersteuning

De medewerkers van SamenDoen zijn experts in sociale zorg en ondersteuning.

  •  Sociale zorg bestaat uit ondersteunen: daar waar nodig mensen tijdelijk een steuntje in de rug geven. Mensen op weg helpen, zodat ze daarna zelfstandig of met hulp van een eigen netwerk verder kunnen.
  •   Sociale zorg bestaat uit informatie geven: over ieder onderwerp is informatie te vinden. Het is de kunst de juiste informatie te vinden. Informatie waar u iets aan heeft en waarmee u verder kunt.
  •  Sociale zorg bestaat uit advies geven: vanuit kennis en ervaring handreikingen geven voor wat u in uw situatie het beste kunt doen.
  •  Sociale zorg bestaat uit zelfredzaamheid versterken: u kunt veel zelf en dat moet ook zo blijven. Met een klein steuntje in de rug kunt u hetgeen nu niet lukt toch weer zelfstandig oppakken.
  • Sociale zorg bestaat uit motiveren en stimuleren om deel te nemen aan de maatschappij: anderen kunnen veel voor u betekenen én u kunt veel voor anderen betekenen. Daar waar een ander u helpt, kunt u met uw mogelijkheden en kennis anderen helpen.

De medewerkers van SamenDoen zijn specialisten van de sociale zorg op de gebieden maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, welzijn en wonen.

De inwoners van Leerdam en Zederik mogen verwachten dat wij als SamenDoen meedenken en de weg weten in de wirwar van de hulpverlening, maar ook in de administratieve rompslomp rond vergoedingen van overheden, uitkeringsinstanties en verzekeraars. Dit betekent dat wij goed op de hoogte zijn van allerlei regelingen, maar ook waar je nu echt met een vraag moet zijn, is bij ons bekend.